Kommunen og varsler

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.På ØPs førsteside torsdag 3. september er det et oppslag med tittelen: «Varslet kommunen allerede i 2016.»

Saken fortsetter på side 2 under overskriften: «Varslet om hytte-ulovligheter i 2006 – kommunen gjorde ingen ting – Det er helt utrolig»

Av oppslaget fremgår:

«Men varselet som kom i 2019 var ikke det første signalet kommunen fikk om at det var noe galt på Lamøya.

Det er et referat fra en samtale mellom grunneier og daværende byggesaksleder fra 2016.»

Utvalgslederen i kontrollutvalget er sitert på følgende:

«Det må jo sies å være et ganske klart varsel. Hvorfor gjorde ikke kommunen noe?»

Assisterende rådmann svarer slik iht. referatet i ØP:

«Det var en konflikt mellom de to, og da ble det nok oppfattet som en del av konflikten»

Dette fremstår noe underlig ift. det kommunen hevder i en klagesak fra undertegnede angående oppføring av en garasje.

I saksfremlegget skriver kommunen:

«Kommunen er pliktig til å føre tilsyn når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 25–1 annet ledd. Videre er kommunen pliktig til å forfølge overtredelser som avdekkes, jf. pbl. § 32–1 første ledd. Etter annet ledd kan kommunen velge å avstå fra å forfølge ulovligheten dersom overtredelsen anses å være av mindre betydning. Påleggsvedtaket er behandlet etter plan- og bygningsloven (pbl.) av 2008, kap. 32.»

og videre

«Rådmannen avviser at denne saken henger sammen med saken som angår Havsjåveien 3. Kommunen er pliktig til å følge opp henvendelser som angår ulovlig bygging. Det er imidlertid ikke uvanlig at nabotvister er årsaken til at administrasjonen blir gjort oppmerksom på at det foreligger overtredelser av plan- og bygningslovgivningen.»

For det første.

I saken angående hytta på Lamøya fremgår det jo klart at kommunen slik jeg leser oppslaget i ØP, ble gjort «oppmerksom på ulovligheter» og er da, iht. kommunen selv «pliktig til å føre tilsyn» ...... «jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 25–1 annet ledd». Det må jo da kunne stilles spørsmål om kommunen ved ikke å ivareta plikten til å føre tilsyn har brutt loven?

For det andre.

Det fremstår som underlig når assisterende rådmann nå bruker «konflikten mellom de to» som en grunn til ikke å følge opp saken når kommunen den 04.04.2019 i vår sak skriver: «Det er imidlertid ikke uvanlig at nabotvister er årsaken til at administrasjonen blir gjort oppmerksom på at det foreligger overtredelser av plan- og bygningslovgivningen.»

Det må jo være en årsak til at kommunen slik jeg ser det, behandler to varsler helt forskjellig.

Jeg stiller derfor spørsmål om grunnen er at i den ene saken var/er vedkommende ansatt i kommunen mens jeg er en høyst vanlig borger?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken