Fra tid til annen gjør en seg noen tanker om hva kommunens politikere og administrasjon bestemmer seg for å gjøre. Eller kanskje uttrykket undrer seg over er bedre å bruke. Denne gang tenker jeg på kjøpet av Torget 1.

Jeg kjenner jo ikke til de politiske prosessene i denne saken. Den gikk vel stort sett for seg i stillhet. Men administrasjonen fikk fullmakt til å kjøpe eiendommen, og overtakelsen skjer i denne måneden.

Bringedal sier at det er en langsiktig investering. Og siden vi vet at kommunen bruker mange millioner på å leie forskjellige lokaler nå, så kan det kanskje synes lurt å investere i en bygning av denne størrelse.

I ØP 7. januar leste jeg at vedlikeholdsutgiftene de første fem åra vil beløpe seg til cirka 13. millioner. Det er sikkert ingen stor sum i denne sammenheng, men det er vel tvilsomt om det blir den faktiske summen. I omtrent alle slike estimater blir det forandringer.

Priser stiger, flere nødvendige oppgraderinger kommer til, osv. osv.

Ifølge tilstandsrapporten som foreligger, er det særlig «bygningsmessige forhold så vel som VVS og elektrotekniske forhold» som vil trenge utskiftinger og oppgraderinger. Jeg merket meg spesielt elektrotekniske forhold. Det er vel en kjensgjerning at det er et område som fort vil koste svært mye.

Vi vet jo alle at vedlikehold av kommunale bygg ikke har vært prioritert på mange år i Larvik. Det har vi sett utallige eksempler på. Jeg skal bare nevne noen få eksempler her.

Festiviteten er vel det grelleste. Denne bygningen sto først i flere år uten noen form for vedlikehold. Så ble, hvis jeg husker riktig, cirka 25 millioner brukt på en flott utvendig restaurering, for så å la bygget stå i ytterligere flere år uten at noe ble gjort innvendig, med det resultat at forfallet fortsatte.

Heldigvis kom Tore Liverød på banen, og vi kjenner fortsettelsen. Han betalte 1 (en) krone i kjøpesum til kommunen og Festiviteten gjenoppsto i all sin prakt. Og dette er jo for så vidt en solskinnshistorie, men ikke på grunn av kommunen.

Det er mange andre eksempler på manglende vedlikehold. Skolene sliter som kjent med vedlikeholdsetterslep på mange millioner. Og jeg kunne nevne flere, men vil bare trekke fram Rombær’n, byens nåværende rådhus. Der ser det utrolig stusslig ut nå, og det er like før murpussen faller av i flak.

Nå kan det være forståelig at en fattig kommune sliter med å betale for vedlikehold. Men da blir det desto vanskeligere å forstå kjøp av en bygning til 70 mill., samt kommende vedlikeholdsutgifter på denne, også på flere millioner.

Dette skal jo være en langsiktig investering, og tanken er vel å flytte en del av kommunens administrasjon hit etter hvert. Men etter hva jeg har forstått, har leietakerne i Torget 1 ganske mange år igjen av kontraktene sine.

Jeg håper jeg tar feil, og at dette viser seg å være et lurt kjøp, men jeg må medgi at med kommunens tradisjon for å droppe nødvendig vedlikehold, er jeg dessverre ikke så sikker.