Entreprenørselskapet Haakon Skuggedal AS trues med et overtredelsesgebyr for et ulovlig terrenginngrep i forbindelse med oppføring av en stall i Gamle Ravei. Årsaken er at det kun var søkt om oppføring av det nevnte stallbygget.

Larvik kommune har sendt et brev til entreprenøren og en kopi til eieren av det berørte området, hvor kommunen mener det er utført arbeid som det ikke er sendt søknad om.

– I forbindelse med byggesaksbehandling, befaring og tips ble Larvik kommune vinteren 2021 oppmerksom på en vesentlig fylling og planering av terrenget. Terrenginngrepet er i etterkant for det vesentlige godkjent som del av byggetillatelse for stall med tilhørende anlegg. Men på utførelsestidspunktet forelå det ikke annen godkjenning her enn en driftsbygning på 389 kvadratmeter, skriver Larvik kommune i et brev til entreprenøren.

– Utvilsomt søknadspliktig

Det endevendte arealet er på 12.000 kvadratmeter.

– Terrenginngrepet var utvilsomt søknadspliktig. Mislighold av søknadsplikt kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr. Larvik kommune erfarer at entreprenørfirmaet utførte terrengarbeidene. Det bekreftes av både naboer og innsendte foto og er langt på vei erkjent i tidligere korrespondanse i saken. [Firmaet] regnes derfor som ansvarlig og rette mottaker av dette forhåndsvarselet, skriver kommunen videre.

Venter på svar

Kommunen har forklart hva de eventuelt kommer til å gjøre overfor Haakon Skuggedal AS, og hvorfor. Men firmaet skal få anledning til å svare for seg.

Videre har kommunen sendt et forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr på 50.000 kroner, og gitt entreprenøren rett til å uttale seg innen 27. januar, altså i dag, fredag.

Da ØP kontaktet entreprenøren og spurte om hvordan de reagerte på vedtaket om overtredelsgebyr, svarte entreprenøren:

– Det er vanlig at vi gir et tilsvar i slike saker. Akkurat nå har jeg ikke satt meg inn i saken så godt, men vi kommer uansett til å svare på kommunens henvendelse innen fristens utløp, svarer entreprenøren på telefon.