Kommunestyret forutsetter at Larvik kommune profileres ved synlig kommunevåpen på flåten. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.

Kommunen, ved ordfører,  mottok søknad fra KON-TRI AS 4. mai om økonomisk støtte til å sjøsette Tangaroaflåten for å ha denne liggende i Indre Havn sommeren 2017.

Søknadssummen er på 20.000 kroner er ment til å være et bidrag på linje med andre sponsorer for å dekke selskapets totale kostnader med sjøsettingen, som ifølge søknaden er på om lag 168.000 kroner.

Formannskapet ble gjort kjent med saken i møtet 03.mai. Der ble der gitt positive signal om at en søknad kunne behandles direkte i kommunestyrets møte 11.mai.

Les alt om Tangaroaflåten og ekspedisjonen her

Rådmannen har hatt svært kort frist på saksbehandlingen men valgte å innstille på å imøtekomme søknaden siden formannskapet stilte seg positiv til å få den framlagt til kommunestyret for behandling.