(tb.no) En tidligere toppleder i en Vestfold-kommune er sammen med en annen mann tiltalt for grove overgrep mot to mindreårige gutter. Overgrepene skal ha funnet sted i 2009 mot den ene av de to fornærmede, og mellom 2010 og 2012 mot den andre.

Den ene av de to var under 14 år da overgrepene, som i følge tiltalen var samleier utført av de to voksne mennene i fellesskap, startet.

– Dette er en svært alvorlig sak. Det er lovens strengeste strafferamme, og viser tydelig sakens alvorlighetsgrad, sier statsadvokat Åsmund Yli som er aktor i saken.

Tiltalen omfatter for den tidligere kommunetoppens del også bilder som seksualiserer barn.

Lovens strengeste straff

De er tiltalt etter den gamle Straffeloven (1902) sine paragrafer 195 og 196, som omfatter seksuell omgang med barn under henholdsvis 14 og 16 år.

Yli opplyser at det etter ny lov tilsvarer grov voldtekt av barn under 14 år i henhold til paragrafene 299, 300 og 301. Strafferamma er opp til 21 år i fengsel.

– Det vil imidlertid ikke få betydning for straffeutmåling, sier Yli.

– Hva er relasjonen mellom de tiltalte og de fornærmede?

– Det ønsker vi ikke å gå inn på ved nåværende tidspunkt.

Erkjenner ikke straffskyld

Han vil heller ikke svare på spørsmål rundt omstendighetene bak hvordan de to havnet i politiets søkelys, men han opplyser at den første anmeldelsen i saken kom i oktober 2018.

I tiltalen framkommer det at overgrepene har funnet sted flere steder i Vestfold.

– Det jeg ønsker å si er at han erkjenner ikke straffeskyld. Utover det har vi ikke noen kommentarer, sier Heidi Ysen som er forsvarer for den ene av de to.

Heller ikke den andre tiltalte i saken erkjenner straffskyld.

– Tungt og vanskelig

Espen Låhne Smedsrud er bistandsadvokat for den ene av de to fornærmede. Han betegner tiltalen som alvorlig.

– Det er ikke så mye å si fra vår side, utover at det er alvorlige handlinger tiltalen gjelder, sier bistandsadvokaten.

Han forteller at klienten er sterkt berørt av saken.

– Min klient opplever det som tungt og vanskelig å ta dette opp igjen nå, men han ser samtidig fram til at saken kommer fram for tingretten, sier Låhne Smedsrud.