Det er flere som er nysgjerrige på kommunikasjonsavdelingen i Larvik kommune, og spesielt hvilke oppgaver vi løser. Da er det viktig å bygge kunnskap gjennom riktig informasjon.

Vi er glad for at innbyggerne er opptatt av hvordan kommunen er organisert og hvem som løser hvilke oppgaver. Engasjement og nysgjerrighet er viktig for å tilegne seg kunnskap, ta del i lokaldemokratiet og gjøre seg opp en mening.

Vår jobb handler i stor grad om informasjon. Informasjon om kommunens tjenester, prosesser og beslutninger. Målet er best mulig informasjon både til politikere, tillitsvalgte ansatte, næringsliv og innbyggere for øvrig.

Kommunen er en stor organisasjon som leverer veldig mange ulike tjenester. I tillegg er vi nesten 4000 kollegaer, som fortjener god informasjon om egen arbeidsplass. Dermed er kommunikasjonsoppgavene mange og noen ganger komplekse. Det er ikke alltid vi lykkes like godt i all kommunikasjonsarbeid, men vårt mål er at du skal være oppdatert til enhver tid. Hvis vi ikke lykkes, så tar vi gjerne imot tilbakemeldinger. Kunnskap er nøkkelen til å bygge fremtidens Larvik og informasjon er et viktig virkemiddel.

I innlegg i Østlands-Posten har det kommet fram spørsmål om hvilke oppgaver en kommunikasjonsrådgiver har.

Dette er våre viktigste oppgaver:

 • innholdsproduksjon i våre kommunikasjonskanaler (nettsider, intranett, sosiale medier)
 • publisering i våre kanaler
 • informasjonskampanjer
 • streaming av politiske møter
 • beredskapsinformasjon/krisekommunikasjon
 • rådgivning (kommunikasjonstiltak, kommunikasjonsplaner og mediehåndtering)
 • pressemeldinger
 • mediekontakt
 • klart språk
 • annonsering
 • profilering/grafisk profil
 • utviklingsarbeid

Har du funnet nyttig informasjon på våre nettsider? Da er det en kommunikasjonsrådgiver som har produsert og publisert. Har du fått viktig informasjon fra kommunen på Facebook? Da er det vi som har lagt det ut.

Vi er tre kommunikasjonsrådgivere som jobber hardt hver dag for å holde deg informert, oppdatert og engasjert. I januar blir vi fire og vi gleder oss til å styrke kommunikasjonsarbeidet i våre store prosjekter. Ny legevakt, helsekvartalet og byutvikling er prosjekter hvor vi blant annet skal bidra til god informasjon, økt engasjement og solide medvirkningsprosesser for innbyggerne i Larvik.

Våre tall viser at mange bruker kommunens nettsider for å finne informasjon. Så langt i år har vi i overkant av 4,5 millioner unike sidevisninger på våre nettsider. I tillegg følger 20.000 personer oss på Facebook.

Les gjerne vår kommunikasjonsstrategi (som fortsatt gjelder selv om det står til 2020) – https://www.larvik.kommune.no/media/2514/kommunestyrets-vedtak-kommunikasjonsstrategi-2018-2020-larvik-kommune.pdf