Det er mange barne- og ungdomstilbud som har hengt i en tynn tråd for å kunne opprettholde driften under koronapandemien. Det har vært liten tvil om at det å stenge ned samfunnet har kostet, også på det sosiale planet. Derfor har kommunen vært tydelige på at aktiviteter for barn og unge skal gjennomføres i størst mulig grad.

Dårlige nyheter

Det har Larvik barne- og ungdomsteater klart gjennom hele 2020. Men nå er foreningens økonomiske reserver snart brukt opp, og styreleder Geir Thorstensen har en dårlig nyhet å komme med:

– I samarbeid med kommuneoverlegen ser vi at det ikke er forsvarlig å gjennomføre en forestilling i februar heller, og vi ser oss derfor nødt til å avlyse juleforestillingen, sier Geir Thorstensen.

Dermed mister de en viktig inntekt, for dette er andre gang at juleforestillingen "Samrtine" blir avlyst.Inntektene fra spillet går blant annet til driften av teaterhuset Munken, og nå har foreningen en bønn til alle.

Fryktet dette

For det er ikke bare kostbart å gjennomføre øvinger for rundt 80 barn i koronavennlige former. De har splittet opp gruppene, slik at de øver sammen i puljer med det anbefalte antallet under 20. Det gjør blant annet at de må ha flere instruktører enn når barna og ungdommene øver sammen i større grupper.

Det er ikke å samle publikum som spenner bein på forestillingen, det er å samle så mange på scenen.

– Vi har hatt god kommunikasjon med kommuneoverlegen hele veien, for de vil at vi skal opprettholde aktiviteten, sier Thorstensen, som legger til at de samler mange unge på tvers av samfunnslag, og at de er et viktig samlingspunkt for svært mange.

– Vi har fryktet at dette kunne skje, men det har vært utrolig viktig for oss, og ikke minst skuespillerne, å opprettholde øvingene, som er en kjærkommen og viktig aktivitet, sier han, sier han.

LES OGSÅ: Da byen og livet plutselig stoppet opp i mars, satte Anders i gang med en gammel idé

Må få inn penger

«Miljødetektiven Smartine – oppdrag Glitterhavn» er en juleforestilling. Derfor synes ikke foreningen at de kan vise den til våren når koronasituasjonen forhåpentligvis er mer avklart.

Derfor utsettes den til neste jul, men de har allerede tenkt på en alternativ løsning. De kommer til å filme de unge skuespillerne og vise film isteden, men de går likevel glipp av noe svært viktig, nemlig billettinntektene.

LES OGSÅ: Det vanlige kultur- og idrettslivet i Larvik ligger nede. Slik holder de likevel hjulene i gang.

Derfor har de tenkt alternativt også der og opprettet en Spleis. Det som kommer inn på spleisen, der du følger en link for å gi et bidrag som passer deg, kan bli avgjørende for videre drift.

– Vi er en forening med god økonomi, men nå er reservene brukt opp. Vi har løpende utgifter, selv om vi ikke har inntekter. Dessuten har vi en del store utgifter nå, blant annet fordi vi må gjennomføre øvinger på en annen måte enn før. Pengene vi hadde i reserve hadde vi tenkt å bruke på andre ting, men skal vi klare å opprettholde dette tilbudet, er vi helt avhengige av bidrag, sier Thorstensen.

Derfor har de altså opprettet en spleis, og vil du bidra, så finner du den her.