Gå til sidens hovedinnhold

Korona, livet og døden. Nedstengning i Larvik.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et jentebarn født i Norge i dag kan forvente å bli 84 år gammel. For 300 år siden var forventet levealder ca. 35 år. Men, mange ble både 80 og 90 år gamle allerede den gang. Denne utviklingen skyldes at vi, ved hjelp av legevitenskap og medisiner, har unngått sykdommer, og at ulykker og voldshandlinger er minimale.

Men, våre gener er ikke forandret. Kroppen brytes ned på naturlig vis slik som før, og hvis vi unngår ulykker og sykdommer helt, blir vi 80 til 100 år, maks 125 år har forskere funnet ut.

Til tross for vår visshet, er det allikevel et jag etter evig liv. Rike mennesker kan bruke fantastiske summer på å forlenge livet eller forsøke å lure uhelbredelige sykdommer.

Vi som vet vi skal dø, kan glede oss over livet ved å ta sjanser, som å krysse en gate, klatre i fjell eller reise til skumle fremmede land. De som tror de kan leve evig, vil ikke ta slik risiko.

Bør vi kanskje i større grad akseptere sykdom og død som en naturlig del av livet i stedet for å forringe livet mens vi lever det?

I de siste 12 måneder er antall koronarelaterte dødsfall anslått til 639. I en normal influensasesong (35 uker høst/vinter) er det 750 til 1500 dødsfall med snittalder 77 år. Halvparten av «koronadødsfallene» har skjedd på sykehjem og med medianalder 84 år.

Det er sannsynlig at våre harde smitteverntiltak er årsaken til underdødelighet det siste året. Men hvilke tiltak; er det hytteforbud eller avstandsregler? Det synes for meg som samfunnsskadene ved restriksjoner nå langt overstiger ulemper ved sykdom og død.

Nå har vi skjenkeforbud, butikkstengning og forbud mot ungdomsaktiviteter i Larvik.

Men det er ikke halvlitere med øl eller materialene fra byggebutikken som er smittsomme.

Jeg skulle ønske vi fikk færre indirekte restriksjoner og kunne prøve tiltak som gikk direkte på smitteårsak. Butikker og barer som ikke klarte å holde avstandsregelen, kunne stenges på minuttet, for eksempel. Larvik kommune synes å ha mange skjenkekontrollører. Disse kunne bli avstandskontrollører med myndighet til å kunne forlange stengning av butikker og restauranter som ikke overholder smittevernreglene. Et par publiserte stengninger vil nok få resten til å skjerpe seg slik at siviliserte mennesker kan handle, gå ut og nyte livet.

Kommentarer til denne saken