Hvorfor kan ikke campingplassene og bobilparkeringene ha samme koronaregulering som for eksempel i Sandefjord, Bø i Telemark, Nome/Lunde i Telemark, som alle har åpnet for fri tilgang til sine campingvogner, selv på helligdager som for eksempel Kristi himmelfartsdag?

Jeg synes at campingplasseierne og de lokale myndighetene behandler alle campinggjestene som trofast vender tilbake til sine campingvogner og villavogner hvert år, respektløst!

Jeg bare minner om at det i Larvik-distriktet står 3275 campingvogner og 243 villavogner som alle betaler en årlig «festeavgift» på 20.000-25.000 kroner. Multipliserer man dette ser man at campingplass-næringen årlig innkasserer hele 81.000.000,-, åttien millioner kroner, bare i faste plassleier.

Jeg sier ikke at 81 mill. i plassavgifter skal trumfe og begrense korona-smittevernarbeidet, men det hadde jo vært hyggelig om i det minste campingplassnæringen kan stå på litt for sine trofaste gjester, og forsøke å samarbeide med smittevernlegen og finne fram til løsninger som er godtatt i kommunene som omgir Larvik. Det har man klart for eksempel på Beverøya camping i Bø i Telemark, hvor alle gjestene med campingvogner og bobiler ble ønsket velkommen samme helg som hytteeierne fikk lov til å besøke sine hytter landet over.

Jeg oppfordrer politikerne og de bestemmende myndigheter til å gå inn i ei moderne campingvogn, villavogn eller bobil og se hvor flotte baderom som finnes i hver enhet! Ingen grunn til å benytte campingplassens toaletter, hvis man ikke vil.

Til slutt litt historie:

En av de første miljøvernministrene i Norge het Thorbjørn Berntsen. Han satt som miljøvernminister i 1994 når bobilsalget virkelig begynte å ta fart. Miljøverndepartementet begynte å bekymre seg for hvilken utfordring bobilene ville ha på miljøet i Norge. Kanskje man like gjerne skulle forby bobiler i Norge, for sikkerhets skyld? Denne gryende holdningen ble snappet opp av Norsk Bobilforening, som omgående fikk avtalt et møte med miljøvernminister Thorbjørn Berntsen på hans kontor, den gang på Akershus festning i Oslo.

Representantene fra bobilforeningen tok med seg en moderne bobil for å vise fysisk hvordan man tok seg av alt avløpsvann fra toalettrommet. Thorbjørn Berntsen er jo en fornuftig mann og så straks at den miljømessige krisen kunne avblåses på stedet! I stedet påbød han alle landets kommuner å etablere toalett-tømmeanlegg hvor bobilene kan få tømt sine toaletter og gråvann på en forsvarlig måte ! (slik man har på alle campingplasser i Larvikdistriktet).
Hvorledes jeg vet om hva som skjedde under møtet med daværende miljøvernminister Thorbjørn Berntsen? Jeg deltok på møtet og glemmer aldri møtet med denne jordnære, fornuftige hedersmannen.