Det understrekes at smittesituasjonen er veldig ulik i forskjellige deler av landet, og at det fortsatt er behov for strengere lokale tiltak enkelte steder, spesielt i hovedstadsområdet.

– De nasjonale tiltakene bør derfor etableres som trinn 1, samtidig som det gjennomføres geografisk differensiering av tiltakene ved bruk av lokale og regionale tiltak, skriver Helsedirektoratet i forkant av regjeringens koronapressekonferanse tirsdag.

Anbefalingen viser til regjeringens gjenåpningsplan, som ble lagt fram forrige uke.

Planen består av fire trinn, hvor det første innebærer at man letter på tiltakene som ble innført før påske. Det er dette trinnet som regjeringen nå har besluttet skal gjelde fra førstkommende fredag.

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er tre grunner til at hun føler seg trygg på å starte gjenåpningen av Norge nå-.

– Da jeg redegjorde for Stortinget sa jeg at vi ville basere oss på data ikke datoer når vi skulle åpne opp, og vi er nå der at vi kan gjennomføre første steg av gjenåpningsplanen, sier Solberg.

Det er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrden, kapasiteten i helsevesenet og antallet som er vaksinert som gjør at Solberg-regjeringen nå vil åpne opp.

– Tiltakene som ble innført før påske synes å ha god effekt. Derfor reverserer vi disse tiltakene nå fra og med fredag, sier Solberg.

Dette er de nasjonale koronatiltakene som er nye eller endrede, og som gjelder fra og med 16. april:

* Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

* Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

* Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

* Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

* Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).

* Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

* Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

* Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Vil stramme inn på reiser

Foruten tiltakene i trinn 1, anbefales det også på stramme inn på innenlandsreiser.

– Helsedirektoratet mener at anbefalingen om å unngå reiser innenlands bør forsterkes, og at særlig unødvendige reiser inn og ut av områder med høyt smittetrykk bør frarådes, heter det.

For øvrig pekes det på at massetesting og skjevfordeling av vaksiner til områder med mye smitte kan bidra til å få avviklet de nasjonale tiltakene raskere.

Selv om det nå kommer nye koronatiltak på nasjonalt nivå, er Larvik fremdeles omfattet av koronaforskriftens kapittel 5B, noe som blant annet betyr at det ikke er tillatt med alkoholservering på restauranter i Larvik ennå. Forskriften gjelder fram til 22. april.