Larvik Kristne Lederforum, som er et fellesskap av Larviks menighets- og kirkeledere vil også i år gjennomføre en bønnevandring i deler av Larvik sentrum.

På grunn av koronasitusjonen vil den i år skje i en svært enkel form. Bare noen få fra hver mening eller kirke vil delta. Bønnevandringen vil også skje i etapper slik at det kun er to eller tre personer som går sammen.

– Disse vil følge retningslinjene som er gitt av våre myndigheter. Årets bønnevandring er godkjent av kommuneoverlegen, forklarer Arne Hersdal, pastor i Brunlanes Frikirke, på vegne av Larvik Kristine Lederforum.

Vanligvis gjennomføres bønnevandringen på ettermiddagen, men med bakgrunn i den spesielle situasjonen med korona blir opplegget litt spesielt i år.

– Siden vi ikke kan invitere alle som har lyst til å delta, vil vi i år starte kl. 10.00. Dette gjør vi fordi vi da vil ha tid til å legge en redigert film av bønnevandringen ut på den enkelte menighets nettside eller Facebook, forklarer Hersdal.

Planen er at den skal være klar til å følges digitalt for alle fra kl. 17.00, som er det vanlige tidspunktet for bønnevandringen. På den måten kan mange «delta» i bønnevandringen også i år.

– Larvik Kristne Lederfellesskap har tro på bønnens makt. Mange ganger opplever vi likevel ikke at det vi ber om skjer, men mange som ber har erfart at bønnen gjør noe med den som ber. Og det kjennes godt å kunne legge bekymringer og utfordringer over på noe vi tror er større enn oss selv. Ikke minst i den tiden vi er inne i nå opplever mange en lengsel etter håp og trøst, etter noe som kan bære gjennom vanskelige tider, skriver LKFL om arrangementet.

– Bønnevandringen markerer at det finnes håp og at troen på Gud kan bære gjennom vanskelige tider. Langfredag er dagen da Jesus døde – men Jesu ord bar bud om oppstandelse, dagen vi feirer 1.Påskedag, legger Hersdal til.

Langfredagens bønnevandring starter ved Lovisenlund kl. 10.00, går gjennom deler av sentrum og ender opp på Torget omkring kl. 11.00. Underveis stopper vandringen opp ved ulike bønnestasjoner og ber for byen, for viktige samfunnsaktører og myndigheter.