Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og opplæringstilbud på videregående skoler skal legges ned. Det er triste utsikter vi stilles overfor. Noe av det viktigste en kommune kan gjøre, er å sørge for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Trives barna, så trives foreldrene.

Ja, vi skjønner at økonomien er trang, og at noe må gjøres for å spare inn. Men å gå løs på menneskenes stier til et fullverdig voksenliv, tror jeg koster mye mer på lang sikt enn den kortsiktige besparelsen man oppnår her og nå.

Når potensielle tilflyttere vurderer bostedskommune er det nettopp disse faktorene som har høy verdi. Barnehage- og skoletilbud er beviset på levende byer og bygder.

En barnehage og en barneskole i nærområdet er så uendelig viktig for de aller minste. For mange er dette viktigere enn for andre. Gode og trygge nærområder bidrar til at disse ikke føler seg utrygge og faller utenfor.

Opplæringstilbud som appellerer er så uendelig viktig for ungdommen. Starten på et utdanningsløp som fører fram til gode jobber eller som utgangspunkt for videre utdanning.

Vennskap og nettverk bygges i alle faser. Når dette skjer under gode betingelser, så fører det svært ofte til at man blir i kommunen sin, eller kommer tilbake til hjemkommunen sin etter noen år i ‘utlendighet’ i forbindelse med videreutdanning og jobb. Svært viktig for en kommune!

Dersom stien framover blir kronglete, for kronglete, kan det føre til utflytting, eller i verste fall ende med mistrivsel, arbeidsledighet og trygd. Da handler det om store kostnader, både i kroner og øre for kommunen, men også menneskelige kostnader for den enkelte.

Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og opplæringstilbud på videregående skoler er de viktigste faktorene på veien fra barn til voksen. Langsiktige tanker om dette betaler seg, på alle måter. Barn og ungdom er fremtiden!