Gå til sidens hovedinnhold

Kostbart å bygge jernbane i Norge

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er dyrt å bygge jernbane i Norge. Dette er tydelig demonstrert når det for eksempel gjelder Vestfoldbanen mellom Oslo og Porsgrunn som så langt som har gått tregere enn tregt.

Derfor er det viktig å bygge en jernbane som er best mulig for land og folk. Det gjør at den nye jernbanen gjennom Vestfold må utnyttes maksimalt, ikke bare som IC – bane (Intercity), men også som regionbane og må kunne løse også nye og andre transportoppgaver som måte dukke opp i fremtiden.

Så kostbart i kroner og øre er Vestfoldbanen at det neppe vil føre til at staten uten videre kan starte en modernisering av dagens historiske Sørlandsbane, slik at Sørlandsbanen blir oppdatert til den samme standard som Vestfoldbanen blir utviklet til i dag?

Jeg mener at den nye Vestfoldbanen ikke bare vil virke som en nærmest lokal IC – bane mellom noen av byene gjennom Vestfold og Telemark, men også kommer til å spille en viktig rolle mellom byene fra Oslo – Kristiansand og Stavanger! Ikke minst av miljømessige forhold.

Jeg synes at det er et faktum som er sterkt underkommunisert i debattene som dreier seg om den nye jernbanen gjennom Vestfold. Debattantene synes mest opptatt av hvor banen geografisk skal gå og hvor jernbanestasjonene skal legges? Noe jeg synes er ganske sneversynt.

Jeg anmoder alle som er interessert i ny jernbane forbindelse gjennom Vestfold om å komme på «banen» når det gjelder ny IC – bane som løser flere oppgaver når det gjelder å binde Norge sammen?

Ikke minst gi kystbyene langs kysten av Vestfold, Sørlandet og Rogaland et mer moderne reisetilbud med jernbane og bussforbindelser og vil dermed fornye alle kollektive tilbud mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger? Ikke bare IC – bane mellom noen byer.

Kommentarer til denne saken