Krevende arbeid for nødetatene natta det brant i sentrum: – Kunne fått mye større konsekvenser

Mange branner i samme tidspunkt natta til 7. november i fjor var utfordrende for brannmannskapene.