ANB: – Endelig får vi regler for å plassere folk på glattcelle som er i tråd med internasjonale menneskerettigheter. For noen høres det kanskje litt rart ut, men sånn er det, sier Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande til NTB.

Fått kritikk

Hennes parti har flere ganger fremmet private lovforslag i Stortinget i forsøk på å justere reglene.

– Norge har flere ganger fått kritikk for bruk av politiarrest. Dels er det ille for dem som må være lenger enn nødvendig på glattcelle. Men det har også svekket vår autoritet i arbeidet med menneskerettigheter når vi blir kritisert for ikke å overholde reglene, mener Grande.

Forslaget som regjeringen sender på høring, strammer inn straffeprosesslovens tidsfrister for framstilling for retten. Det legges opp til to mulige alternativer: Enten at den som pågripes må framstilles senest den andre dagen etter pågripelse, eller at fremstilling for retten må skje i løpet av 48 timer.

I tillegg foreslås det endringer i forskriften om opphold på glattcelle som innebærer at det kan bli mulig å få besøk utenfra, mulig å ta med eiendeler utenfra og mulighet for samvær med andre innsatte. Dessuten forpliktes politiet til forløpende å vurdere tiltak for å begrense skadevirkningene av isolasjon.

LES OGSÅ: Tingretten måtte leie Sliperiet for å få plass til alle de 36 tiltalte i «juksesaken»
 

Færre oversitter

I dagens regelverk setter en forskrift en frist på to døgn for overføring fra glattcelle til ordinær varetektscelle. Den gjelder uavhengig av nåværende frist på tre dager for framstilling for retten.

Likevel blir noen sittende på glattcelle over fristen. De siste to årene har antall oversittelser gått ned fra 2.160 tilfeller i 2015 til 531 i fjor. Det er 3 prosent av alle som havner på glattcelle, ifølge Politidirektoratets årsrapport.

I tillegg har Riksadvokaten gitt instruks om at framstilling for retten «som hovedregel» skal skje 48 timer etter pågripelsen, selv om ordlyden i straffeprosessloven sier «snarest mulig, og senest den tredje dagen».

– Det er altså snakk om tre ulike frister for overføring fra glattcelle til varetektscelle og for framstilling for retten. Vi rydder og lovfester en lengstetid på to dager, alternativt 48 timer, sier Grande.

Saken fortsetter under bildet.

LES OGSÅ: SE BILDENE: Dette er hva 3.000 dugnadstimer kan få til

Grande på cella

Grande forteller at hun en gang fikk et opphold på fem minutter på glattcelle bare for å få et inntrykk.

– Det er en helt ubeskrivelig situasjon når den døra låses. Glattcelle er for at du skal sove ut rusen eller roe deg ned. Det er ikke et sted hvor man oppbevarer folk, slår Venstre-lederen fast.

Hun vedgår at det til en viss grad er et kapasitetsproblem som gjør at noen blir sittende for lenge på glattcelle.

– Men da må det prioriteres. Det får heller være om det går ut over noe annet. Det har lenge vært bred politisk enighet om dette ikke er bra, men først nå tar vi steget fult ut, sier Grande. (ANB-NTB)