Støttegruppa skulle hjelpe foreningen, men pengene de fikk inn ble underslått

Gruppa skulle skaffe penger til en forening, men pengene de fikk inn gikk til helt andre ting.