Krystallklar dom i snoke-saken: «En uforholdsmessig kraftig reaksjon»

Larvik kommune sa opp en ansatt etter at vedkommende hadde «snoket» i pasientjournaler. Den oppsagte svarte med å dra kommunen til rettssalen, og nå er dommen klar.