– Jeg tror vi er enige alle vi som jobber med dette – det er et viktig sted både for oss og for hele Larvik

Hva har Hedda Aronssen, Anita Vilenica og Jeran Karunairaja til felles akkurat i disse dager? Jo, de står alle et eller annet sted i Larvik og roper:- Vi tar det en gang til, fra begynnelsen!