Millionbeløp til utvikling av historisk område i Larvik

Kommunen har lagt 500.000 på bordet, nå kommer Riksantikvaren med 400.000 og håpet er ytterligere nasjonale midler for å utvikle en strategi for et område der Larviks historie fremdeles er fremtredende i bymiljøet.