Øyvinn Ansteensen,

leder Sykehusets Venner Larvik

- Jeg mener vi har fått en forholdsvis god erstatning for akutten. Både dagkirurgi og planlagt ortopedisk operasjonsvirksomhet øker. Vi har merket en positiv holdning hos personalet. De virker ikke redde for nedleggelse lenger.

- Det er ikke tvil om at Larvik sykehus er liv laga. Jeg er rimelig optimist i forhold til framtida. Det er vanskelig å tro at de vil legge ned et sykehus som blir pusset opp.

- Jeg har ikke fått tilbakemeldinger fra misfornøyde pasienter, men det er viktig å ta hensyn til den lokale tilknytningen for sykehuset. Det betyr mye for både pasienter og pårørende.

Sonja Mandt-Bartholsen,

Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

- Jeg ser det skjer mye ved Larvik sykehus, særlig på kirurgisk side. Det virker som arbeidsmiljøet og trivselen er god.

- Det er leit at akutten er borte. Jeg syntes det hørte med for å ha et levende lokalsykehus. Det var god kompetanse der.

- I Soria Moria-erklæringen står det at lokalsykehus ikke skal legges ned. Derfor er det viktig at Larvik sykehus fylles med godt innhold som har betydning for lokalbefolkningen.

Anders Anundsen, stortingsrepresentant Fremskrittspartiet:

- Akuttmottaket i Tønsberg er overfylt, slik som vi fryktet. Ventetida er uhorvelig lang. Folks opplevelse er at helsetilbudet har blitt dårligere. Ganske ofte får jeg henvendelser fra misfornøyde og frustrerte pasienter. De mener det tar lengre tid enn før.

- Nedleggelsen av akuttmottaket i Larvik gjør at folk ikke ser på sykehuset som et ordentlig sykehus lenger.

- At det kommer andre tilbud til Larvik ser jeg på som en ren arbeidsfordeling mellom Tønsberg og Larvik.

- Det er en dårlig unnskyldning av sykehusets ledelse å si at det er best at kompetansen er samlet på ett sted. Larvik silte pasientene. Det var viktig, mange kunne hjelpes ved Larvik og slapp å reise videre.

Rune Gutterød,

Nestleder LO Larvik og Lardal

- Så lenge man ikke kan legges inn på Larvik sykehus lenger, men jeg at vi ikke har noe lokalsykehus. Folk i Larvik innbiller seg at de har et sykehus, men det har de ikke.

- Jeg synes det er bra at sykehuset pusses opp, men kjenner lite til de øvrige planene for sykehuset.

- Egentlig ser jeg lyst på framtida for Larvik sykehus.

-De lærde strides om nytten av et lite eller stort akuttmottak, jeg mener trygghetsfølelsen for befolkningen er borte.

- Akkurat nå er jeg mest opptatt av situasjonen til Kysthospitalet i Stavern, og pengene de skal spare der. LO Larvik og Lardal er i startgropen for å se om det er noe vi kan bidra med der.

Eva Døvle,

Bioingeniør, laboratoriet Larvik sykehus

- Jeg vet ikke så mye om den vider utviklingen ved sykehuset, men på laboratoriet har vi fått mye mindre å gjøre. Min jobb har blitt kjedeligere.

- Nå tar vi blodprøver av pasienter som skal ha planlagte operasjoner og pasientene ved medisinsk sengepost.

- Vi tapper flere blodgivere enn før. Vi avhjelper Tønsberg både med å analysere blodprøver og tappe blod. Vi har et godt samarbeid.

- Jeg hører mange hjertesukk over lang ventetid på Tønsberg. Jeg forstår at akuttmottaket prioriterer pasienter, men det fører til at mange av dem som fikk rask hjelp i Larvik nå må vente lengre.

Anders Anundsen, stortingsrepresentant Fremskrittspartiet:

- Akuttmottaket i Tønsberg er overfylt, slik som vi fryktet. Ventetida er uhorvelig lang. Folks opplevelse er at helsetilbudet har blitt dårligere. Ganske ofte får jeg henvendelser fra misfornøyde og frustrerte pasienter. De mener det tar lengre tid enn før.

- Nedleggelsen av akuttmottaket i Larvik gjør at folk ikke ser på sykehuset som et ordentlig sykehus lenger.

- At det kommer andre tilbud til Larvik ser jeg på som en ren arbeidsfordeling mellom Tønsberg og Larvik.

- Det er en dårlig unnskyldning av sykehusets ledelse å si at det er best at kompetansen er samlet på ett sted. Larvik silte pasientene. Det var viktig, mange kunne hjelpes ved Larvik og slapp å reise videre.