* Regjeringen vil skjerpe bestemmelsene for bygging av kjøpesentre i Norge.

* Et forslag ute på høring, med frist 15. april.

* Målet er å styrke bykjerner, unngå byspredning og bilavhengighet, og å bidra til miljøvennlige transportvalg.

*Miljøverndepartementet har bedt kommunene være varsomme med vedtak som kan skape konflikt før den nye bestemmelsen foreligger.

* Går bestemmelsen gjennom, gjør den fylkets retningslinjer juridisk bindende.

* Parallelt med dette foretar fylkeskommunen en revisjon av retningslinjene i Vestfold.

*Det kan bety en innskjerping i forhold til plasskrevende varer i tilknytning til kjøpesenter.

*Prosessene kan få store konsekvenser for både Ikea og Torstvedtjordet.

*Det er ennå uvisst når Torstvedtjordet-saken skal opp i kommunestyret, nå i mars eller om den blir satt på vent til den pågående handelsanalysen foreligger.