Gå til sidens hovedinnhold

«En uundværlig indretning» i 100 år

Artikkelen er over 18 år gammel

Larvik bibliotek runder 100 år denne høsten, og i den anledningen slippes jubileumsboken «En uundværlig indretning» - Larvik bibliotek 1903-2003.

Hovedbidraget i boken - en historisk gjennomgang - er forfattet av Ragnar Lorentzen, som tidligere har vært med å føre historien til Thor Heyerdahl videregående skole i pennen.

To gjennombrudd

– Hvilke hovedinntrykk sitter du igjen med etter å ha dykket i arkiver og kilder fra bibliotekets historie?

– Veldig mye av bibliotekets historie er en lokaliseringshistorie, poengterer han.

– Siden opprettelsen i 1903, da tilholdsstedet var Kirkestredet 6, Sophus Bugges barndomshjem, har man hospitert flere steder. Selve innledningen til bibliotekets «klassiske periode» kom i 1921 da direktør Bjarne Aagaard ved Farrisfabrikken ryddet plass til Larvik folkebibliotek i fabrikkens fjerde etasje.

– Der var man fram til 1967 da ferden gikk til Skottebrygga, før det andre store gjennombruddet kom med reisingen av dagens bygg i Badeparken i 1984, forteller han og fortsetter:

– Andre trekk som framhever seg i historien, er det sterke innslaget av lærere og skolefolk i bibliotekets første år. Ja, på mange måter henger bibliotekets historie tett sammen med skolehistorien i kommunen, mener han og løfter også fram kvinnenes store rolle i utviklingen av biblioteket.

Hvilket gjenspeiler seg i jubileumsåret, hvor samtlige ansatte er kvinner. En dominans som kanskje henger sammen med at kvinnene tradisjonelt har vært ivrige lesere.

Kulturell møteplass

– Men det er ikke bare bok og litteraturformidling som er viktig når vi snakker bibliotek, minner forfatteren om og framhever ikke minst bibliotekets rolle som lærings- og studiearena, og som viktig sosial og kulturell møteplass for både barn og voksne.

Et annet signifikant trekk i bibliotekets 100-årige historie er den formidable veksten. Ved oppstarten i 1903 rådet man over 5-600 bøker, i dag har man en boksamling som teller ca. 131.000 eksemplarer fordelt på 80.000 ulike titler.

Riktignok har utlånet gått en tanke ned de siste årene, men til gjengjeld har besøket og bruken av de ulike biblioteksfunksjonene økt kraftig.

Ca. 170.000 besøkende var innom Larvik bibliotek i fjor, mens utlånet stanset på ca. 280.000. Det gjør biblioteket til et voksent kulturhus, selv om man fremdeles venter på siste trinn i utbyggingen.

– Etter innflyttingen i nytt bygg i 1984 eksploderte både utlånet og biblioteksbesøket, og dette viser nødvendigheten av å investere i funksjonelle og moderne kulturbygg, mener Lorentzen, som ser klare paralleller mellom «rabalderet» rundt byggingen av biblioteket i 80-årene og dagens diskusjon om «Bølgen».

Sigurd Mathiesen

– Boktittelen trenger en forklaring?

– Ja, den er hentet fra et avisinnlegg i Østlands-Posten i mai 1900 av forfatteren Sigurd Mathiesen, forklarer Britt-Karin Johansen og Liv Andresen fra redaksjonskomitéen.

– «Hvorfor har en by, der tæller mellem tolv til trettintusinde mennesker endnu ikke en saa – jeg havde nær sagt – uundværlig indretning», skriver Mathiesen, som – og det er et morsomt poeng – debuterte samme året som Larvik folkebibliotek ble opprettet.

– Derfor er også bibliotekets utgave av debutboken «Unge sjæle» gjengitt på innsiden av omslaget til jubileumsboken, forklarer de.

Selve omslaget, med lay out og grafisk utforming, er for øvrig laget av Kristin Thorstensen fra Odyssé reklamebyrå, som presiserer at det var et særdeles ærefullt oppdrag å designe en jubileumsbok til en institusjon hun har hatt et nært forhold til siden barndommen.

Kjempefornøyd

«En uundværlig indretning» er trykket i 500 eksemplarer, teller 96 sider og inneholder - foruten Lorentzens hovedbidrag - også tekster av Erling Pedersen, Arne Nordheim, Torkel Hasle, Liv Andresen og Janne Fiske.

Den er videre gjennomillustrert med bilder og utklipp, så vel fra hverdagslige situasjoner som fra festivitas og høydepunkter.

Som da Larvik bibliotek fikk overrakt prisen «Årets bibliotek» i 1988 av dronning Sonja. Det første biblioteket i landet som fikk den prisen.

– Hva er bibliotekssjefens vurdering av resultatet?

– Vi er rett og slett kjempefornøyd med boken, forsikrer biblioteksjef Anne Verde og framhever både design, forfatterbidrag og redaksjonskomitéens effektive arbeid.