Pengene skal gå til å restaurere bygningen i henhold til kulturminneloven. Men i det foreslåtte budsjettet mister stiftelsen pengene i 2012 og får bare halvparten de neste årene. Daglig leder Hilde Borgir er oppgitt over forslaget. – Dette er et skikkelig skudd for baugen, hvis det blir vedtatt. Men jeg har tiltro til at politikerne ser verdien i det vi holder på med. Det verste er at kommunens eksempel kan slå negativt ut på de andre midlene vi søker om fra andre steder.