– Vi vet unge bruker mye tid ved skjermen. Hvis vi klarer å flytte den tiden fra sosiale medier til mer kreative sider, så er de fremdeles på samme plattform, forklarer kulturkontorets Camilla Svendsen om den nye satsingen på KulturLab.

Tanken er at ungdom kan få opplæring i laben på Sliperiet og ha en mer fritt alternativ på Fabrikken.

– Begge steder vil vi ha fagfolk som stiller opp, legger kulturskolerektor Endre Lindstøl til.

Samtidig er den sosiale delen veldig viktig i KulturLab.

– Det handler om å ta med seg det de unge allerede kan, og det de lærer, inn i en aktivitet, utdyper Svendsen som kjører i gang med kurs rett over høstferien.

– Musikkproduksjon, film, animasjon og kodeklubb står på programmet i første omgang. Så jobber vi med å få på plass en gaminggruppe, fortsetter hun og håper at de som er en del av de forskjellige miljøene kan møtes på Fabrikken og utvikle noe på tvers.

Les også: Satser på kulturLab for unge

– Det vi nå setter i gang er en forberedelse til den etterspørselen arbeidsmarkedet har i framtiden. Der vil man se etter kreativitet hos folk man skal ansett. De kreative realistene, slår Lindstøl fast.

Unge lærere

Andras og Simen Oxholm er nettopp ferdig med studier innen musikkproduksjon og scene og har brukt sommeren på å bygge opp et studio i Kongegata.

– Det er veldig viktig å ha et slikt sted og en sånn mulighet, mener Andreas som gjerne skulle hatt slike betingelser da han startet.

I de samme lokalene er det også satt av plass til gaming.

Kick-off med Ylvis

Brødrene Bård og Vegard Ylvisåker har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt som multikunstnere. De skal være hoveddelen av dagen da startskuddet går for KulturLab.

– De kommer ikke til Larvik for å lage show, men for å fortelle om sin reise fra den lokale taterforeningen og til der de er i dag. Om kreativitet og lek. De vil vise våre unge hva som er mulig å få til, forklarer Svendsen.

–Dette blir nesten som en masererclass med Ylvis, sier Andreas.

I tillegg vil artisten Ralph Myerz komme å bidra med sine erfaringer.

Les også: Spillutviklere på fire uker

– Slike møter vil også bli en del av KulturLab videre. Det er viktig å møte folk som har lyktes, mener Svendsen.

To forskjellige

Laben i Sliperiet er stedet for undervisning og prøving. I tillegg finnes det et animasjonsrom og et rom for kodearbeid der.

På fabrikken skal man by på et musikkstudio, et gamingrom og en lab man kan jobbe i.

– Begge disse stedene henger sammen. man lærer det ene stedet og jobber videre på det andre når man har lyst, avslutter kulturskolerektoren som regner med at dette vil ta av.