Kunstneren arbeider i grenselandet mellom det figurative og abstrakte, og motivene spenner dermed fra komposisjoner med klart figurative elementer, til rene abstraksjoner.

Vibeke Lillefjære er fra Skien. Hun har de senere årene hatt en rekke utstillinger, og hun har også levert arbeider til utsmykninger både i bedrifter og institusjonelle bygg, som for eksempel Berg arbeidskirke.

For to år siden etablerte hun Atelier Eureka, og hun er en særdeles produktiv maler. I tillegg til utstillingen i Galleri Nanset, viser hun også nå malerier i Creative Galleri i Drøbak, samtidig som hun arbeider på bilder til sommerutstillingen hos Gruppe 9 i Brevik.

Vibeke Lillefjære opplever god respons hos publikum, og selv tror hun det skyldes kombinasjonen av fargebruk, stor spennvidde i motivvalget, samt malerienes dekorative kvaliteter.

Utstillingen i Galleri Nanset åpner lørdag 19. mai, og den blir hengende til 9. juni.