Gå til sidens hovedinnhold

Gaupas drapstakt på rådyr og hjort

Artikkelen er over 12 år gammel

Hvordan gaupa påvirker bestanden av rådyr er et spørsmål som opptar mange. NINA har derfor de siste 14 årene studert bestandsutviklingen hos rådyr ved å følge radiomerkede rådyr i ulike landskaps typer med ulik tilgang på rovdyr. Forskningen har vist at effekten av gaupe på rådyrbestander varierer voldsomt mellom ulike landskapstyper. Gaupa er en effektiv jeger, og arten synes å ha relativt større effekt på bestanden av rådyr i områder med lave tettheter av rådyr. I de snørike områdene i Østerdalen tar gaupa ut nesten hele tilveksten i rådyrbestanden, mens mellom 2-10 % av rådyra blir drept av gaupe årlig i kulturlandskapet i Akershus og Østfold.

Gaupas effekt på lokale bestander av rådyr vil også avhenge andre faktorer enn bare tettheten av rådyr i et område. Tettheten av alternative byttedyr vil kunne påvirke interaksjonen mellom gaupa og rådyr. I region 2 har gaupa tilgang på alternative store byttedyr (hjort og sau). Vi ønsker i dette studiet å skaffe ny kunnskap om gaupas forflytning og drapstakt på hjortevilt ved å følge gauper med GPS sendere. GPS teknologien gir oss muligheten til å beregne gaupenes predasjonstakt på rådyr og andre store byttedyr ved å gå inn i GPS-punkter hvor gaupa har oppholdt seg Sammenholdt med data på fordeling av rådyr, hjort, sau og hare i landskapet, samt forflytning hos rådyr og hjort med GPS sendere, vil vi på en unik måte kunne identifisere landskapsrelaterte faktorer som påvirker byttesyrenes risiko for å bli drept av gaupe. Feltarbeidet vil i stor utstrekning bli gjort av lokale folk og studenter.

(Kilde: Scandlynx)