Gå til sidens hovedinnhold

Gir seg etter 42 år som leder

Artikkelen er over 8 år gammel

- Nå er det på tide at nye koster overtar, sier Odd Terje Lysebo.

– Etter snart 42 år i forskjellige lederfunksjoner i kulturetaten i Larvik kommune, fant jeg tiden inne til å tre til side.

1. september slutter Lysebo som RE-leder for kultur, idrett og fritid i kommunen. Da overlater han sjefsstolen til Bård Jacobsen, som inntil videre skal være konstituert i stillingen, foreløpig fram til ny organisering av kommunens virksomhet er på plass.

– Jeg er verken lei eller misfornøyd. Snarere er jeg særdeles godt tilfreds med både jobben og kollegene i etaten som jeg har vært RE-leder for siden 1996. Det er imidlertid slik at alt har sin tid, og nå er det rett tidspunkt å trekke meg litt tilbake, sier Odd Terje Lysebo, som går i sitt 65. år.

Vil fortsatt være aktør i kulturlivet

Han skal imidlertid ikke slutte å jobbe

– Jeg fortsetter i etaten som rådgiver og håper å kunne bistå både Bård og de andre med saksutredning, råd og dåd. Dessuten kommer jeg til å fortsette å være en aktør i kulturlivet, fortsette med dirigentoppgaver og annet. Samtidig håper jeg å få mer tid til andre ting som familie, for eksempel barnebarn, sier han.

Odd Terje Lysebo ble ansatt i Larvik kommune i 1971 og tiltrådte 1. januar 1972 som sang- og musikkleder. Fra 1974 ledet han den nystartede kulturskolen og har i alle år siden hatt lederoppgaver på kultursektoren, hvor han utvilsomt har satt markante spor etter seg.

– Det har skjedd mye i løpet av disse tiårene, og kanskje særlig de senere årene – med Bølgen og flyttingen av administrasjon og kulturskolen til Sliperiet. Nå er det viktig at vi ikke slår oss til ro og tror at målet er nådd. Det er mye igjen. Nå skal alt utvikles videre og fylles med innhold og kvalitet, sier Odd Terje Lysebo.

Gleder seg til å overta

– Jeg gleder meg stort til å overta, selv om det blir litt som å få managerjobben etter Alex Ferguson. Det blir moro å gå inn som leder for en så veldrevet enhet som blant annet omfatter en av landets beste kulturskoler, og som også har interessante utfordringer innenfor idrett og fritid. Dette var definitivt en jobb jeg ønsket meg, og jeg er glad for at jeg fortsatt kan konsultere Odd Terje, sier Bård Jacobsen.

– Jeg har ikke vært så mye engasjert i kultur, men har bakgrunn fra idrett. Dessuten har jeg i 16-17 år hatt lederfunksjoner innenfor skole- og barnehagesektoren. Her har jeg hatt gleden av å samarbeide med kultursektoren og Odd Terje om forskjellige prosjekter. Nettopp innenfor samarbeid mellom kultur og skole og barnehager, inkludering og integrering ligger det utvilsomt et stort potensial for fortsatt utvikling.

Jeg ser fram til å videreutvikle alt det seg er bra i denne etaten. Ikke minst har vi mange dyktige folk som jeg ser fram til å jobbe sammen med. Det blir viktig å høre hvilke tanker de gjør seg om veien videre, sier Jacobsen.

– Og du er ikke redd for at Odd Terje Lysebo blir en «sjuende far i huset»?

– Nei, det har vi faktisk snakket om, og ikke minst Odd Terje selv er opptatt av ikke å havne i en slik rolle, sier Bård Jacobsen.

Ny organisering neste år

At vi nå bare konstituerer ny RE-leder for kultur, idrett og fritid, henger sammen med omorganiseringen vi står overfor. Kommunestyret har vedtatt en organisasjon med tre kommunalsjefer, hvorav den ene skal ha ansvar for kultur og oppvekst. Prosessen med å rekruttere kommunalsjefer er i gang, og forhåpentlig kan de tilsettes fra 1. januar 2014, sier rådmann Inger Anne Speilberg.

– Først når de tre er på plass, kan vi begynne arbeidet med å forme organiseringen av nivået under kommunalsjefene. Det arbeidet vil forhåpentlig bli avklart i løpet av neste år. I og med at denne prosessen er såpass nær forestående, var det fornuftig bare å konstituere i RE-lederstillingen når Odd Terje Lysebo nå ønsket å tre litt tilbake, sier rådmannen.

Hun er særdeles godt fornøyd med løsningen man nå får.

– Odd Terje Lysebo har gjort en imponerende jobb for kulturlivet i kommunen gjennom en årrekke, både som aktiv aktør, instruktør, dirigent og kommunal etatsjef. Jeg er også meget glad for at vi har dyktige folk som Bård Jacobsen i kommunen, som er så motivert til å overta, sier Speilberg.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.