Gravhauger oppdaget på Aske

Artikkelen er over 9 år gammel

Håpet er å finne bosetningsspor fra yngre steinalder. Les også:

DEL

– Vi har funnet flere gravhauger på Aske som ikke tidligere er registrert.

Knut Paasche fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), norsk prosjektleder for det store intereuropeiske forskningsprosjektet «virtuell arkeologi», er strålende fornøyd med en måneds arbeid i Larvik-distriktet. I går ble sensasjonelle funn av blant annet to mulige båtgraver fra jernalderen på Lunde i Tjølling offentliggjort. Denne uken har forskerne tilbrakt på Aske i Brunlanes, hvor det allerede kan konstateres funn av i hvert fall fire-fem til nå ukjente gravhauger.

– Etter hvert som vi får bearbeidet dataene, håper vi også å kunne se spor etter hus fra yngre steinalder nettopp i dette området i Brunlanes. Vi har sett flintavslag på jordene, så her har det nok vært aktivitet i den aktuelle tiden. Husene fra denne perioden skiller seg fra de vi kjenner fra jernalderen. Sistnevnte var konstruert med parallelle stolper i ytterveggene, og som vi finner igjen som parallelle rader med stolpehull. I yngre jernalder var det gjerne bare én stolperekke som bærende konstruksjon i midten av husene, og disse stolpehullene er vanskeligere å påvise. Finner vi slike, så er det spor etter den tidligste faste bosetningen i dette distriktet, og den spede begynnelsen på jordbruksdrift, sier Knut Paasche.

Hovedformålet med prosjektet «virtuell arkeologi» er å utprøve og også utvikle metoder og teknologi for å avdekke arkeologiske strukturer i jorden uten å grave. Prosjektet omfatter undersøkelser i fem land over en periode på fem år. I år er det gjort sensasjonelle oppdagelser ved Stonehenge i England og altså på Lunde i Tjølling. Nå flytter forskerne sine georadarer, magnetometer og skanneutstyr til undersøkelser ved Uppsala i Sverige og senere til et område ved Wien i Østerrike.

– Vi kommer tilbake til Larvik-distriktet neste år. Da er planen blant annet å undersøke en større del av områdene mellom Lunde og Kaupang, blant annet Huseby. På den måten håper vi å kunne kartlegge områdene bak den godt dokumenterte vikingbyen på Kaupang. En slik kartlegging vil forhåpentlig kunne si noe om bosetningsmønsteret i dette området i jernalderen, gi oss et bilde av kulturlandskapet i denne perioden og kanskje også gi nye, viktige funn, sier Knut Paasche, som også gleder seg til oppfølging av funnene på Lunde i Tjølling.

– Dagfinn Skree, som ledet Kaupang-undersøkelsen, har allerede tatt til orde for at det bør gjøre en prøveundersøkelse av de skipsformede strukturene vi fant på Lunde. Det kan bli svært spennende, sier Knut Paasche, prosjektleder og leder av arkeologiseksjonen ved NIKU.

Send tekst og bilder «

Fortell om ditt arrangement eller om et arrangement du har vært på. Hjelp oss å være over alt!

Artikkeltags