* Gunnar Reiss-Andersen var fra Larvik. Han ble født 21. august 1896 og vokste opp i Sigurdsgate 2 – Torvet 1.

* Faren, Hans Andersen, var kontorfullmektig hos Treschow-Fritzøe, moren, Helga Reiss, kom fra sjøfarerslekt i Stavern.

* Etter gymnaset og en kort tur til sjøs dro Gunnar til Oslo for å utdanne seg til maler, men strøk på opptaksprøven til Kunstakademiet.

* Deretter dro han til København og Paris og gikk i malerlære.

* Etter et par utstillinger bestemte han seg for å bytte pensel mot penn, og i 1921 debuterte han med diktsamlingen «Indvielsens aar».

* Under 2. verdenskrig var han flyktning i Sverige.

* Han var blant annet teaterkritiker i Aftenposten, tegner og kunstanmelder i Dagbladet.

* I 1945 fikk han Statens kunstnergasje, senere Gyldendals æreslønn og i 1953 Doblougprisen, som utdeles av Svenska Akademien.

* I 1946 fikk han Larviks Dramatiske Selskaps litterære pris, og han ble også tildelt ridderkorset av St. Olav.

* I voksen alder bodde han i Oslo, på Tjøme og i Tvedestrand. På slutten av sitt liv bodde han utenfor Arendal.

* Poeten var gift to ganger, med Elisabeth Waage og Tordis Anker Casteberg, og har tre barn, alle lever: Gry Waage, Helge Reiss og Dag Halvorsen.

* Gunnar Reiss-Andersen døde i 1964, 68 år gammel, og ligger begravd på Undersbo kirkegård på Torstrand.

* Bysten av Gunnar Reiss-Andersen i Jægerborgstredet ble reist i 1977 og er utført av Stinus Eriksen.

* En gate på Tagtvedt er oppkalt etter ham.

* I 1996 ble det arrangert et stort poesiseminar i Larvik i forbindelse med 100-års jubileet for forfatterens fødsel.

Les om 29 andre Larvik-kjendiser her:

ULRIK FREDRIK GYLDENLØVE (1638 – 1704)

Sønn av kong Fredrik 3. Stattholder i Norge fra 1664. Forbedret den sivile forvaltning, styrket hær og flåte og ble avholdt i Norge.

Tilhørighet til distriktet: Grunnla Larvik i 1671. Bygde Herregården, som stod ferdig til Gyldenløves tredje bryllup i 1677.

Spor i dag:

- Herregården

- Hotell

- Museum

- Gatenavn

PETER WESSEL TORDENSKJOLD (1690 – 1720)

Berømt sjøhelt. Født i Trondheim. Gjorde seg bemerket under Den store nordiske krig. Vant oppsiktsvekkende seier mot svenskene i Dynekil. Adlet. Drept i duell av en svenske.

Tilhørighet til distriktet: Oppholdt seg mye i Stavern under ovennevnte krig. Provianterte, hvilte ut, begravde sine døde og planla nye aksjoner mot svenskene fra Citadellet her. Mange anekdoter om ham knyttet til distriktet. Fra kanonkulen han skjøt mot posthuset til sagnet om Den grå dame.

Spor i dag:

- Statue av Gustav Vigeland på Mølleberget i Stavern

- Kirkebukta ved Stavernsøya («Tordenskjolds kirkegård»)

- Bautastein samme sted

- Tordenskjold pub, Stavern

- Herregården

- Gatenavn

HANNA WINSNES (1789 – 1872)

Forfatter. Utgav en mye brukt kokebok. Skrev dikt. Kanonisert gjennom et essay av Arne Garborg.

Tilhørighet til distriktet: Prestefrue på Tanum prestegård fra 1830-45.

Spor i dag: Ingen

JOHAN SVERDRUP (1816 – 92)

Stortingsrepresentant 1851-92. Stortingspresident 1871-84. Statsminister 1884-89. Grunnleggeren av Norges første politiske parti, Venstre. Kalt «parlamentarismens far», fordi han var en dynamisk faktor i saken som gjorde at Norge fikk et parlamentarisk demokrati.

Tilhørighet til distriktet: Bodde som ung jusstudent i Nedre Damsbakken. Kjøpte Prinsegata 31 i 1847. Sakfører i byen og ordfører. Innvalgt på Stortinget fra Larvik.

Spor i dag:

- Minneplakett på Prinsegata 31, der han bodde i perioden 1847

- 57

- Sverdrup-moloen (ved Skottebrygga)

- Gatenavn

COLIN ARCHER (1832 – 1921)

Landskjent skipskonstruktør og båtbygger. Bygde ypperlige los-, rednings- og lystbåter det fremdeles går frasagn om. Samt polarskuten «Fram».

Tilhørighet til distriktet:

Født og oppvokst i byen. Tilbrakte mesteparten av livet sitt her. Båtbyggeri ved Skottebrygga.

Spor i dag:

- Byste utført av Mary Archer Heggen, Tollerodden

- Barndomshjemmet Tollerodden-huset

- Markering av stedet der «Fram» ble sjøsatt i Rekkevik

- Markering av slippen ved Skottebrygga

- Sjøfartsmuseet

- Gatenavn

SOPHUS BUGGE (1833 – 1907)

En av Norges store språkforskere. Spesialist på norrøn filologi og runologi. Professor ved Universitetet i Kristiania. Har et hus oppkalt etter seg på Blindern.

Tilhørighet i distriktet:

- Byste utført av Gustav Vigeland (I parken ved Thor Heyerdahl

videregående skole, avdeling Ahlefeldtsgate)

- Barndomshjemmet Kirkestredet 6 er intakt, men uten markering

- Gatenavn

BJØRNSTJERNE BJØRNSON (1832 – 1910)

En av de fire store i den norske litterære gullalderen på slutten av 1800-tallet. Nærmere presentasjon MÅ være unødvendig.

Tilhørighet til distriktet: Forlovet med Larviksjenta Antonette Seeman i begynnelsen av 1850-årene. Debuterte trolig offentlig som forfatter som leilighetsdikter i Larvik-avisen Amstidende 2. oktober 1852. Forsøker å utgi syngespillet «Hjertets skjønhet» på Preutz forlag i byen. I 1858 ble hans første ordentlige skuespill «Mellem slagene» oppført i Herregården. Livsvarig venn av rektor Vilhelm Sommerfeldt. Besøkte Larvik mange ganger. Besøkte Jonas Lie i Stavern og var rekonvalesent ved Laurvig bad sommeren 1909.

Spor i dag:

- Gatenavn

JONAS LIE (1833 – 1908)

Som Bjørnson, en av de fire store. Rik litterær produksjon. Nyskapende romanforfatter.

Tilhørighet til distriktet: Kadett på Fredriksvern verft i 1840-årene. En erfaring som dannet grunnlag for den lokalbasert romanen «Kommandørens døtre». Bygde «Elisenfryd» i 1905 og bodde her med kona Thomasine fram til sin død. Gravlagt her.

Spor i dag:

- Gravminne over dikteren og konen Thomasine Lie (1833 – 1907)

– med dobbelportrett i jernrelieff – på Stavern kirkegård.

- Elisenfryd i Stavern (Larviksveien 22) er bevart. Ble bygd

av dikteren i 1905.

- Gatenavn, både i Stavern og Larvik

KAREN SUNDT (1841 – 1924)

Journalist, redaktør, forfatter. Skrev en lang rekke folkelige romaner og fortellinger, gjerne med kristen eller moralsk tendens. En av Norges mest leste forfattere. Diktergasje fra 1917.

Tilhørighet til distriktet: Bodde i Langesund, Grenland og Larvik. Redaksjonssekretær i Østlands-Posten i 1887. Skrev «Kommandantens datter» som en «replikk» til Jonas Lie.

Spor i dag:

Ingen

EDVARD GRIEG (1843 – 1907)

Norges største og mest berømte komponist gjennom tidende.

Tilhørighet til distriktet: Bodde hos tanten sin i Kongegata i Larvik sommeren 1862. Laget blyanttegning av utsikten og komponerte «Larvikspolkaen».

Spor i dag:

Ingen

MAGNUS ANDERSEN (1857-1938)

Sjømann, eventyrer, avismann. Seilte sjekten «Ocean» over Atlanteren, deretter kopien av Gokstadskipet, «Viking», til USA. Grunnla avisen som i dag heter Dagens Nærlingsliv, pluss et par andre aviser. Sjøfartsdirektør, mønstringssjef.

Tilhørighet til distriktet:

Født og oppvokst i byen. I Eidgata 5 på Langestrand.

Spor i dag:

Sjøfartsmuseet

KNUT HAMSUN (1859 – 1952)

En av Norges aller største forfattere gjennom tidene. Nobelprisvinner med romanen «Markens grøde» i 1920.

Tilhørighet til distriktet: Flyttet til Larvik våren 1917. tok inn på det kurhotellet som i dag er Bøkeskogen kultursenter. Kjøpte deretter hus i Jegersborggate 10 (i dag barnehage) og bodde med familien der til våren 1918. Hadde en liten skrivestue vis a vis Larvik sykkelsenter (nå revet), der han skrev ferdig «Markens grøde».

Spor i dag:

- Minneplakett på Jegersborg barnehage

C. A. LARSEN (1860-1924)

Hvalfangerpioner og sydhavsfarer. Oppdaget øyer og landområder i Antarktis, og planla og ledet den første antariktiske hvalfangsten som startet på Syd-Georgia i i 1904.

Tilhørighet til distriktet: Født og oppvokst i Storgata 42 på Østre Halsen.

Spor i dag:

- Byste signert Trygve Thorsen i parken ved Østre Halsen skole

- Gatenavn

OSCAR WISTING (1871 – 1936)

Polarforsker og en av Roald Amundsens nære medarbeidere på Fram-ferden til Sydpolen 1910-12, Maud-ekspedisjonene mot nordlige farvann 1918-21 og på ferden til Nordpolen med luftskipet «Norge» i 1926.

Tilhørighet til distriktet: Født og oppvokst i Brunlanesgate 15 på Langestrand.

Spor i dag:

- Statue laget av Carl F. Paulsen foran Sjøfartsmuseet

- Sjøfartsmuseet

SIGURD MATHIESEN (1871 – 1958)

En kritikerrost, eksperimentell forfatter i sin samtid. Ga ut i alt 16 bøker. Er ufortjent havnet i glemmeboken, men nevnes som eksempel på dekadanselitteratur i Norges litteraturhistorie.

Tilhørighet til distriktet: Født og oppvokst i Kongegata. Bodde i siste delen av sitt liv i Langesund. Fikk Larviks kulturpris.

Spor:

- Byste utført av J. Munthe Svendsen, i Bøkeskogen

HERMAN WILDENVEY (1885 – 1959)

Hvem En av Norges mest populære diktere i moderne tid. Samtidens største litterære «popstjerne».

Tilhørighet til distriktet: Flyttet til Stavern med kona Gisken i 1923 og bygde huset «Hergisheim» som stod ferdig i 1927. Bodde resten av sitt liv i Stavern.

Spor i dag:

- Wildenvey-dagene i Stavern markeres omkring dikterens fødselsdag

20. juli

- Hergisheim i Stavern

- Wildenvey-selskapet

- Årsskriftet «Nyinger»

- Byste av Ørnulf Bast i parken foran Wassilioff hotel

- Inskripsjon av Wildenvey-dikt i fjellveggen ved Minnehallen

- Gatenavn

GISKEN WILDENVEY (1895 – 1985)

Gift med Herman. Selv forfatter med stor suksess for romanene om Andrine og Kjell.

Tilhørighet til distriktet: Se Herman.

Spor i dag:

- Hergisheim

GUNNAR REISS-ANDERSEN (1896 – 1964)

En av de aller største lyrikerne i Norge på midten av 1900-tallet. Med sine tre siste diktsamlinger blir han en foregangsfigur for den modernistiske litteraturen i Norge.

Tilhørighet til distriktet: Født og oppvokst i Larvik (Sigurdsgate 2 og Torvet 1, begge revet).

Spor i dag:

- I 1996 var det et stort nasjonalt seminar om dikteren her

i byen.

- Byste av Stinius Fredriksen i Jegersborgstredet

- Gatenavn

- Gravlagt på Undersbo

ARTHUR OMRE (1887 – 1967)

Produktiv forfatter med en hemingwaysk hard-kokt-stil.

Tilhørighet til distriktet: Oppholdt seg mye i Nevlunghavn og på farsgården Amundrød – Omre – som han tok navnet sitt fra. Het opprinnelig Antonissen. Bruker lett gjenkjennelige motiver fra distriktet i flere av bøkene sine.

Spor i dag:

- Kristinus Bergman, Helgeroa

REIDAR THOMMESEN (1889 – 1986)

Landskjent komponist og kapellmester. Tallrike komposisjoner. Fikk tilnavnet «Valsekongen».

Tilhørighet til distriktet: Født i Stavern (Storgata 18). Vokst opp i Larvik. Stor popularitet med «Måneskinnsvalsen». Laget «Larviksvalsen» til 300-årsjubileet i 1971.

Spor i dag:

- Byste signert Britt Skarheim stod i Munken. Har i dag ingen

plassering.

ØRNULF BAST 1907 – 74)

Maler, grafiker og billedhugger. Laget en rekke skulpturer, monumenter med mer. Blant annet Bjørnson-monumentet og bronseløvene foran Kunstnernes hus i Oslo.

Tilhørighet til distriktet: Del av kunstnermiljøet på Citadelløya fra 1935. Fast sommerboer med familien i Fuglevik ved Rakke fra 1948, der mange av arbeidene ble til.

Spor i dag:

- Er representert med flere skulpturer i Stavern: «Stavernspiken»,

«Stavernsgutten», byste av Herman Wildenvey og Einar Schøning,

krigsmonumentet foran Fredriksvern kirke.

THOR HEYERDAHL (1914-2002)

Sjøfarer, forsker, forfatter. Verdensberømt gjennom tallrike ekspedisjoner og bokutgivelser. Herunder ferdene med «Kon-Tiki», «Ra» og «Tigris». Norges eneste vinner av Oscar-statuetten for dokumentarfilmen om «Kon-Tiki-ferden». Kåret til «Århundrets nordmann». Æresborger av Larvik.

Tilhørighet til distriktet:

Født og oppvokst i Steingata i Larvik.

Spor i dag:

- Thor Heyerdahl videregående skole

- Monument av Thor Heyerdahl signert Nico Wideberg på Tollerodden

- Heyerdahl Instituttet

- Gatenavn

- Sjøfartsmuseet

- Barndomshjemmet intakt, men uten markering

CARL NESJAR (1920 - )

Bildekunstner, skulptør, grafiker. Nyskapende med sine isfontener som fins over hele kloden. Tallrike utstillinger. Store utsmykningsoppdrag. Verdenskjent for sitt nære samarbeid med Picasso. Æresborger av Larvik.

Tilhørighet til distriktet: Født og oppvokst i Helgesensgate 7 på Torstrand.

Spor i dag:

- Is- og lysfontenen «Kloden» står i Badeparken

RICHARD HERMANN (1919)

Velkjent NRK-journalist i en årrekke. Ikke minst med som London-korrespondent. Forfatter av bestselgende bøker om engelsk dagligliv og historie.

Tilhørighet til distriktet: Født og oppvokst i Ahlefeldtsgate 17 på Torstrand.

Spor i dag:

Hytte på Trefoten utenfor Rakke.

ARNE NORDHEIM (1931 - )

Komponist, skribent, kulturpolitiker. En eksperimentell nyskapende samtidskomponist med internasjonalt gjennomslag. Æresborger av Larvik og beboer æresboligen «Grotten» i Oslo fra 1981. Ridder av St. Olavs orden.

Tilhørighet til distriktet: Født i Olavsgate 3, men vokste opp i Øvre Jegersborggate 13 og vaktmesterleiligheten i det tidligere rådhuset, Storgata 44.

Spor i dag:

Ingen

ANTONIO BIBALO

Italienskfødt komponist. Regnes i dag for å være en av Norges betydeligste komponister med internasjonal berømmelse. Har komponert en rekke operaer, samt kammermusikk og orkestermusikk. Æresborger av Larvik. Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden i 1991.

Tilhørighet til distriktet: Kom til Norge og Larvik i 1957 og bor fremdeles her.

Spor i dag:

Bor på Gon

ODD NERDRUM (1944 -)

Norges internasjonalt mest kjente kitschmaler i dag.

Tilhørighet til distriktet: Har siden 70-tallet hatt flere sommerbaser i distriktet. Holdt til på Citadelløya og har deretter eid hus ved Omrestranda og nå i Røvika. Har dessuten malt mange bilder med motiver fra distriktet.

Spor i dag:

Huset i Røvik

INGVAR AMBJØRNSEN

Forfatter. En av nåtidens mest populære og mest leste norske forfattere. Mottatt en rekke priser og utmerkelser for sitt forfatterskap.

Tilhørighet til distriktet: Født og oppvokst i Larvik.

Spor i dag:

Ingen