Anne lever med kronisk kreftsykdom: – Mange synes krefthistorier er tragiske, men min er litt mer optimistisk

– Jeg var hel­dig, jeg had­de en fe­no­me­nal lege. Da jeg spur­te hva jeg kun­ne gjø­re nå, sa hun: «Du skal danse».