Larviks museumsbåt Jærbuen II trenger sårt til overhaling. I vinter blir det trolig reparasjon av skrog og kjøl.

– Vi har nå fått den særdeles hyggelige meldingen om at vi er tildelt 200.000 kroner fra Stiftelsen UNI til reparasjonsarbeider på båten. Tidligere har vi fått tilsagn om 125.000 kroner fra Kulturminnefondet, så nå kan vi forhåpentlig sette i gang med arbeidene, sier James Ronald Archer, leder i Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum, som eier Jærbuen II.

Stevn, skrog og kjøl

– Vi har hele tiden fulgt en plan for restaurering og har tidligere gjennomført to faser av renoveringsarbeidet, blant annet med økonomisk støtte fra Riksantikvaren. Nå kan vi forhåpentlig gå løs på tredje fase, hvor det er forstevn og bordganger som skal overhales.

I tillegg er det påpekt svakheter i kjølen med unormalt stort vanninnsig som kan skyldes dårlige kjølbolter. Disse har verken vært ettersett eller byttet siden båten ble bygget i 1898, sier Archer.

Han framholder at man også har søkt andre institusjoner om støtte, og at det nå ligger til rette for at restaureringsarbeidet kan gjøres allerede i vinter.

Godt bevart lystbåt

Jærbuen II ble konstruert og bygget av Colin Archer i Larvik i 1898 som lystbåten Nanna, og står på Riksantikvarens liste over verneverdige fartøyer. Den er en av de best bevarte av Colin Archers skøyter, og en av de få av hans lystbåter som er tatt vare på og der store deler av innredningen er bevart.

Jærbuen har en internasjonal historie med en spennende eierrekke: Fram til 1931 seilte båten i Oslofjord-området, deretter i England, Portugal og Tyskland før den ble hjemkjøpt til Larvik i 2007.

Samarbeidsprosjekt

Båten drives som et samarbeidsprosjekt mellom Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum og Larvik Museum/Vestfoldmuseene, og har et eget fartøystyre. Bjørn Terje Løwer er skipper om bord, og har på Sjøfartsmuseets vegne også stått for tilsyn med den stolte skøyta, som kan beskues på sin faste plass i trebåthavna ved Skottebrygga, like ved stedet er den ble sjøsatt for 116 år siden. Jærbuen II brukes også i seilas til ulike maritim-historiske stevner, senest ved Grunnlovskonvoien til Kystens landsstevne i Oslo i sommer, og ved foredrag og omtaler.