En flokk fnisende engler, en liten pianist og et par soldater venter trippende på at høymessen skal begynne.

I den katolske julen er ikke barna redusert til gjespende tilhørere på kirkebenken.

Kevin Do, Aleksander Hoang og Vinh Tran (13) har møtt opp tidlig første juledag for å komme seg inn i soldatkostymene til julespillet i St. Frans katolske kirke på Ra.

- Vi blir tvunget til å være med. Det er litt flaut, men helt greit liksom, sier Aleksander Hoang.

Jul er ikke bare synonymt med skolefri og nye playstationspill under treet for de tre soldatene. Julaften, første og andre juledag, nyttårsaften og første nyttårsdag er det messe i kirken, og barna er en viktig del av gudstjenesten helt fra de kan stables på beina.

- Vi er med å ministrene, å hjelpe presten. Og så tenner vi lys og røkelse, forteller Vinh, som husker hvor stas det var første gangen han kunne motta nattverd da han var ni.

- Ja, det var helt greit, kommer det nøkternt fra Kevin under papphjelmen.

De tre 13-åringene går ikke bare i samme klasse, hver søndag hele året igjennom treffes de i kirken. Og noen ganger fredager, når messen er på vietnamesisk.

Julespillet har begynt, og engler i alle størrelser vandrer med stort alvor ned midtgangen i den fulle kirken, hvert skritt fulgt av orgeltoner, videolinser og smilende foreldre. Den velkjente historien synges - på vietnamesisk, siden det er den vietnamesiske gruppa som har stått bak julespillet.

- De er så ivrige, så da fikk noe av sangen være på vietnamesisk, forteller sogneprest Joseph Lam Cong Luong.

Vietnamesere utgjør den største medlemsmassen, men som sognepresten sier: Musikk er internasjonalt, og sammen med barnas skuespill blir historien begripelig også for de andre. Kongolesere, polakker, filippinere, engelskmenn, nordmenn og somaliere gjør St. Frans kirke til en internasjonal møteplass øverst på Ra-ryggen. Men ikke bare søndager og helligdager: Hver dag i uka er det messe enten i St. Frans kirke eller Høysteinane kloster.

- Det er fullt nå i julen, men det er det hele året. Det handler ikke bare om å gå i kirken, men å møte venner. Mange av oss kommer fra varmere land, og vi er vant til å komme sammen, sier Luong.

Ordet «katolsk» kommer også av gresk og betyr universell, allmenn. Det er mye som skiller de 350 medlemmene, men det viktigste er felles: Troen.

Etter at Jesusbarnet har blitt lagt i krybben, blitsregnet har lagt seg og engleskaren har oppløst seg, er det preken, nattverd, musikk og sang. Køen av barn strekker seg helt ut til kirkedøra, de minste blir velsignet og de største får være med i nattverden.

Messen avsluttes med at alle tar hverandre i hånden og ønsker hverandre god jul på det språket som skulle passe best. St. Frans menigheten lever og vokser. Antall medlemmer har blitt fordoblet siden 2000, mye på grunn av polske arbeidere, men også norske konvertitter.

- Mange føler at det blir mye monolog fra presten i statskirken, og folk blir passive. Hos oss er det fest året rundt, smiler Luong.

Den katolske kirke

Den katolske kirke er hierarkisk oppbygd, med nåværende Pave Benedikt XVI som overhode og biskopen som leder for det enkelte bispedømme.

Den katolske kirke omfatter vel halvparten av alle kristne, ca. 1 milliard.

Sentralt i troslæren er de syv sakramenter, med dåp og nattverd som de aller viktigste.

Det er 46000 registrerte katolikker i Norge, 60 % har innvandrerbakgrunn.

St. Frans kirke i Larvik er en del av Oslo Bispedømme og har rundt 350 medlemmer.