– Vi kan ikke se på at dette skrinlegges nærmest helt tilfeldig

I et brev til ordfører Rune Høiseth ber Olaf Holm (KrF) om at det blir behandlet en sak om Kaupang innen 1. mars.