Vestfold politidistrikt mottok 1.091 anmeldelser om skadeverk i 2008, en øking på 8,5 prosent sammenlignet med året før. Sammenlignet med foregående femårsperiode var økningen på 5 prosent. Antall anmeldte taggesaker øker kraftig. I 2008 ble det anmeldt 251 saker vedrørende tagging, en økning på nærmere 40 prosent sammenlignet med året før og en økning på 72 prosent sammenlignet med gjennomsnitt for foregående femårsperiode.