Den nasjonale kulturminnedagen ble tradisjonen tro markert på Tollerodden søndag, denne gangen i samarbeid med Teaterhuset Munken og Larvik Barne-og Ungdomsteater.

– Denne dagen markerer vi hvert år den første helgen i september, da Tolleroddens kulturhistorie settes i fokus. Kulturminnedagen er blitt arrangert her i oppimot ti år. Temaet er kvinner og menn i historien, og derfor velger vi å belyse personer som har vært tilknyttet Tollerodden og huset her gjennom tidene, forteller nestleder i Stiftelsen Tollerodden, Knut Alsaker. Han utdyper at blant dem som har bodd i huset, er ulike tollere og senere Archer-familien særlig interessante.

For å anskueliggjøre livene og omstendighetene til personlighetene som har tatt bolig i Tolleroddenhuset, deltar for første gang Larvik Barne-og Ungdomsteater på kulturminnedagen.

– Dagens program er lagt opp med flere tablåer. Basert på et manus skrevet av Erling Pedersen, gjennomfører teatergruppen et vandreteater som varer i tyve minutter for publikumspuljer på femten stykker, sier Per Thorstensen, leder i Venneforeningen og i bygge-og restaureringskomiteen til Stiftel- sen.

Tablåene fant sted i ulike rom i huset, der talenter i alderen 6 til 21 år blåste liv i personligheter som Colin Archer, Fredrik Pedersen og familien Kjerulf. Blant annet utspilte skuespillerspirene Inga Munthe-Dahl og Hanna Louise Nyby en scene fra livet til søstrene Mary og Jane Ann Archer, som illustrerte deres historiske omstendigheter og forholdet mellom de to.

Anders Thoresen, som er kunstnerisk leder i Teaterhuset Munken, har sammen med nestleder i Teaterforeningen, Kjersti Grave Næss, ansvaret for Larvik Barne-og Ungdomsteater. Han forteller at samarbeidet med Tollerodden har betydd mye for ungdommene.

– Dette er en kjempeerfaring for de unge skuespillerne våre, og betyr masse. De lærer mye om Larviks og Tolleroddens historie, samtidig som de får erfaring med å spille tett på publikum. Blant annet medfører det at man tydelig ser publikums reaksjoner, samtidig som publikum ser alt som foregår mellom skuespillerne. Det er en utfordring og en erfaring som kommer godt med, mener Thoresen.

Etter vandreteatret holdt Thorstensen omvisning i Tolleroddenhuset, der han blant annet viste resultatene av konserverings- og restaureringsarbeidet huset har gjennomgått.

– Å åpne huset på en dag som denne er viktig for å synliggjøre det historiske Tollerodden og gi folk en forståelse av kulturhistorien her, sier han.