Fylkesdirektør Finn Egil Holm har foreslått en skole og et historielag til å motta prisen.

– Felles for begge kandidatene er at de har arbeidet med kulturminnevern sammenhengende i mer enn ti år, og vist bredt engasjement i skjøtsel av fornminner, sier fylkesdirektør Finn Egil Holm.

Kulturminneprisen er på 20.000 kroner, 10.000 til hver av de to vinnerne. I forutsetning for prisen heter det at pengene skal deles mellom aktuelle skoler og andre frivillige.

– Hedrum Historielag har gjennomført store restaureringsarbeider p å Bergene gravfelt, samt restaurert det truede kulturmiljøet ved Hedrum kirke. Disse arbeidene er gjennomført i nært samarbeid med Vestfold Fylkeskommune. Hedrum Historielag samarbeider dessuten med Kvelde skole om skjøtsel av Bergene gravfelt, forklarer Holm om kriteriene som har gjort historielaget til en verdig vinner.

Tor Bjørvik i Hedrum Historielag er en stolt over oppmerksomheten.

– Jeg er selvfølgelig stolt og glad. Det er en oppmuntring til videre arbeid, takker Bjørvik, som spesielt vil nevne tre navn som har v ært sentrale for restaureringen av gravfeltet ved Hedrum kirke.

– Jakob Rauan, Trygve Westrum og Martin Ringdal har vært krumtapper i prosjektet.

Ved fristens utløp hadde fylkeskommunen mottatt forslag på ti kandidater til årets kulturminnepris. Utdelingen av prisen vil skje fredag 26.september. Først skal Nærings-, samferdsel- og arealutvalget behandle innstillingen på sitt møte i morgen.