– Felles for de 23 utstillerne er at de alle har direkte tilknytning til Odd Nerdrum og har malt sammen med ham.

Öde Spildo Nerdrum er kurator for årets sommerutstilling i galleriet hos Kjell Raugland utenfor Stavern. Utstillingen har han kalt «Nerdrum-klanen III» og viser et bredt utvalg småbilder signert elever av Odd Nerdrum og malere som har direkte tilknytning til ham.

– Min far er ikke selv representert på utstillingen, men Kjell Raugland har noen av hans grafiske arbeider til salgs i galleriet, sier Spildo Nerdrum.

Klassisk tradisjon

Han framholder at utstillingen ikke har noe spesifikt tema.

– Temaene skaper seg selv. Utgangspunktet er at vi alle ser på verden som vakker, og at vi forsøker å gjenskape den i maleriet. En fellesnevner er imidlertid at bildene er malt i klassisk tradisjon, enten det er landskaper, stilleben eller portretter. Komposisjoner i form av store tablåer har vi imidlertid ikke med denne gang, i og med at jeg har valgt å sette sammen en småbildeutstilling med både oljemalerier, blyant- og kulltegninger, akvareller og litt grafikk, sier han.

Aktivt malefellesskap

Fortsatt kommer det mange malere med interesse for den klassiske tradisjonen til Røvika for å lære av Odd Nerdrum.

– De som kommer møter ikke en streng «læremester» som pålegger spesielle oppgaver eller motiver. Min fars skole baserer seg på at den enkelte har sitt eget ønske om hva han eller hun vil male. Det dreier seg om å gjenskape virkeligheten, og min far gir råd om hva man bør gjøre for å forbedre motivet og den maleriske gjenskapelsen. Det hele er først og fremst et miljø hvor folk maler sammen – et aktivt malefellesskap, forklarer Öde Spildo Nerdrum.

Over 60 bilder

Som kurator for «Nerdrum-klanen III» har han gjennomgått innsendte arbeider fra de aktuelle deltakerne.

– Jeg har foretatt utvelgelsen av bildene til utstillingen og jeg har valgt de bildene der jeg mener den enkelte er på sitt beste. Det har også vært kuratorens oppgave å foreta opphengingen, finne ut hvilke bilder som passer sammen etc. I alt er det blitt en utstilling med over 60 bilder av 23 forskjellige malere, sier Öde Spildo Nerdrum, som også selv maler og er representert på utstillingen.

Utstillingen åpner 9. juli er åpen hver kveld fram til og med 24. juli. De 23 utstillerne er: Billy Roy Økland, Bruno Passos, Frøydis Aarseth, Rikke Knudsen, Rachel Personett, Line Bryhni Moen, Sven Erik Helgesen, Öde Spildo Nerdrum, Turid Spildo, Anneli Skaar, Monika Helgesen, Robert Dale Williams, Adam Holzrichter, Brandon Kralik, Ksenia Levina, Gunnar Haslund, Jonas Landstad, Cathrine Bergsrud, Tom Øverland, Ragnhild Næss, Bjørn Johs Meidel Hansen, Zienna Brunsted Stewart og Kari Nordnes.

Trykker hos Raugland

Galleristen Kjell Raugland er selv kunstner, men er ikke med på sommerutstillingen. Han har imidlertid utviklet en spesiell grafisk teknikk – glasstrykk – og Odd Nerdrum er blant dem som har benyttet Rauglands grafiske verksted. Nerdrum-grafikken som galleriet har til salgs er glasstrykk herfra.