Suksess med kunst og musikk gjentas av Åke og Dr. Nielsen

Levd liv i «Vårt Larvik» var en kobling mellom musikken til Dr. Nielsen og kunsten til Åke Berg i Galleri Bølgen. Nå kobles de to sammen igjen med konsert på Torsøy Grendehus i bilder, ord og toner.