Kulturminnedagen var å merke over store deler av byen søndag. På Tollerodden var det loppemarked, kaféutsalg og husvandring.

– Her ser dere avhogde tømmervegger, og dette er alt som er igjen av dekoren.

Tore Karlsen guider tolv personer rundt i de restaurerte lokalene til Tolleroddens venner.

– Noen femteklassinger trodde dette skulle forestille oldtidens skateboard, ler han og peker på en del av dekoren i Draperirommet.

Husvandringen fortsatte gjennom Colin Archer-salen, Barokkstuen og til slutt Marys stue, som huser cafeen. Der jobbet fire damer på spreng for å betjene de mange gjestene.