Om Fredriksvern i Sjøfartsmuseet

FREDRIKSVERN: Sjøfartsmuseet byr på et spenennde foredrag tirsdag.

FREDRIKSVERN: Sjøfartsmuseet byr på et spenennde foredrag tirsdag. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Tirsdag kommer Trygve Bruun til Sjøfartsmuseet for å fortelle om Sø-Cadet-Institutet i Fredriksvern.

DEL

Norske sjøoffiserer hadde siden 1701 fått sin utdanning i Danmark, men etter unionsoppløsningen i 1814 ble det naturlig med en egen norsk sjøkrigsskole. Ved kongelig resolusjon av 23. desember 1816 ble Det Kongelige Norske Søkadetcorps bestemt opprettet.

Den høytidelige åpningen foregikk mandag 27. oktober 1817 i Rådhussalen i brakke 4 ved Pumpeparken i Stavern.

Det Norske Søcadet-Institutt ble værende i Stavern til 1864, da det ble flyttet til Horten. Instituttet var et viktig kompetansesentrum for ledelse og sjømannskap, og mange av offiserene som ble uteksaminert fra Sø-Cadet-Institutet kom i betydningsfulle posisjoner etter noen år. Offiserene som ble utdannet ved instituttet var med på å organisere losvesenet, fyrvesenet, fiskerioppsyn, telegrafvesen, og stod dessuten i spissen for de fleste av sjømannskolene som spredte kunnskap til sjømannsstanden. Uten instituttet hadde neppe de norske handelsfartøyene seilt i det omfang som de kom til å gjøre.

Foredraget tar for seg selve opprettelsen av instituttet, elevenes hverdag, og betydningen av offiserutdanningen for Norge som sjøfartsnasjon.

Foredragsholderen har tjenestegjort 35 år i Sjøforsvaret. Han var elev ved Sjøkrigsskolen i Bergen på 1970-tallet og tjenestegjorde der på 1980-tallet.

Etter tida i Sjøforsvaret arbeidet Bruun ved Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) i Tønsberg, blant annet som avdelingsdirektør og sjef for Sivilforsvaret. Foredraget arrangeres i samarbeid med Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum.

Send tekst og bilder «

Fortell om ditt arrangement eller om et arrangement du har vært på. Hjelp oss å være over alt!

Artikkeltags