Keiseren kommer!

Det er en stor begivenhet når Vestfold symfoniorkester og pianist Håvard Gimse inntar Hjertnes lørdag. «Keiserkonserten» innleder de fire symfonikonsertene som blir en viktig del av konsertrekken i Sandefjord gjennom hele 2020; «TO BEethoven – or not TO BEethoven».