Det er denne virkeligheten Jan Mehlum tvinger på oss med sin nye krimroman «Straffen» - og Mehlum treffer nesten blink.

Gjennom sin populære hovedperson Tønsberg-advokaten Svend Foyn - antihelten som med sitt usvikelige engasjement og rettferdighetssans har en egen evne til å vikle seg inn i kompliserte kriminalhistorier og farligheter - har Jan Mehlum fått en stor leserskare. Vi har rett og slett lært oss å like den litt loslitte, konjakknytende advokaten med Jaguar-veteranbilen, som nærmest konstant er på kant med de fleste innenfor egen stand, påtalemyndighet og annen øvrighet.

«Straffen» - den 12. i rekken av Foyn-fortellinger - er nærmest for en klassisk Foyn-historie å regne - spennende og komplisert, underholdende og overraskende. I så måte oppfyller den alle forventninger til en god kriminalhistorie, skrevet med innsikt og sikre forfattergrep av Mehlum, som for lengst har markert seg som en av våre fremste i denne sjangeren. For å få fullt utbytte av «Straffen» må leseren imidlertid ha litt kjennskap til lokale saker og kanskje også ha lest tidligere Foyn-historier. Litt mer utfyllende fra forfatterens side, og det ville vært en innerblink.

Som kriminalromaner flest kan «Straffen» leses blott til lyst, men bakom ligger det også et alvor fra forfatterens side.

Jan Mehlum bruker nemlig alle sine Svend Foyn-historier til å peke på mørke og uverdige sider i det virkelige samfunnet. Her er det at Mehlums eget engasjement for de svake og vanskeligstilte kommer til uttrykk. Og «Straffen» er intet unntak. Denne gang er det misbruk og mishandling av barn og unge som er det dypt alvorlige underliggende temaet - en virkelighet de færreste av oss kjenner eller kan forestille oss, men som tidvis bryter til overflaten i enkeltsaker også i vårt lille, ellers så fredelige fylke.

Som kriminalhistorie betraktet er «Straffen» av solid Mehlum-merke med alle kriminalmysteriets ingredienser, fra innbrudd til drap og mistenkelige «selvmord» - velskrevet, medrivende og engasjerende. Vi lar oss underholde og begeistre, men forhåpentlig sitter vi også igjen med en aldri så liten følelse av dårlig samvittighet - på hele samfunnets vegne.