– Barokkstua på Tollerodden har trolig Norges fineste og mest profesjonelt utførte originale barokkdekor – og i hvert fall den best bevarte i sitt slag her til lands.

Denne påstanden var det James Ronald Archer som framførte under den storstilte offisielle åpningen av den spektakulære barokkstua i går. Nå står stua ferdig etter et omfattende restaurerings- og rekonstruksjonsarbeid. Med en total prislapp på 2,2 millioner kroner er barokkstua på Tollerodden utvilsomt Larviks dyreste rom.

Arbeidet er finansiert som et spleiselag mellom private og offentlige institusjoner, og ikke minst gjennom et omfattende dugnadsarbeid av utrettelige frivillige knyttet til Stiftelsen Tollerodden og Tolleroddens Venner. Nettopp den frivillige innsatsen ble sterkt understreket av ordfører Øyvind Riise Jenssen, som fikk æren av klippe snoren sammen Terje Berntsen som representant for Sparebankstiftelsen DnB NOR, som har bidratt med en million kroner til arbeidet.

Det unike ved barokkstua på Tollerodden er først og fremst den fantastiske originale takdekoren som i århundrer har ligget gjemt under senere epokers forskjellige himlinger, og som nå er hentet fram, renset og nennsomt restaurert, samt rekonstruert i de delene av taket hvor dekoren var for ødelagt til å kunne bevares. Dekoren skriver seg trolig fra husets opprinnelse kanskje så tidlig som 1660-årene, da det trolig ble bygget av Frederik Petersen. Han kom til Norge på oppdrag fra kongen i København for å etablere to grevskaper. Senere ble huset bolig for tollere, men er kanskje mest kjent som bolig for Archer-familien, som overtok eiendommen i 1826.

Under åpningsseremonien holdt James Ronald Archer et interessant kåseri, hvor han tok for seg barokkstuas historie bakover i tid – fra 1990-årene, da rommet var preget av trøstesløst forfall etter år som tilholdssted for noen av byens «løse fugler», tilbake til tiden som stue for Archers egen bestemor og tidligere generasjoner av Archer-familien, godt dokumentert med bilder. Tidligere dokumentasjon har Archer funnet i registreringer foretatt av såkalte «vurderingsmenn» blant annet når de forskjellige tollerne som bodde her døde. Den tidligste dokumentasjonen er registreringen etter tolleren Kierulf i 1730-årene. Han ble avsatt etter å ha begått et betydelig underslag. Av opptegnelsen fra den gang går det blant annet fram at det var et stort speil med forgylt ramme i rommet, et hollandsk bord med tilbehør, et engelsk stueur, og ikke minst et stort blått skap med tollerens meget verdifulle glassamling, blant flere glasspokaler, karafler, drikkeglass og et helt teservise i glass.

Restaureringsansvarlig Finn Christiansen redegjorde og viste bilder fra det omfattende arbeidet som er gjort med restaureringen, helt fra de første lagene med maling og himling ble fjernet og fram til ferdig stue slik den står i dag.

Inventaret er også spesielt. To veggskjold fra 1700-tallet er anskaffet fra Danmark. En salong i pseudorokokko-stil har man fått av Tore Steen. Spisesalongen er fra 1820 og har stått på Trudvang, og ikke minst hyggelig er det at familien Archers flygel, trolig innkjøpt på slutten av 1800-tallet, er på plass igjen i huset, restaurert og nyoverhalt i Tyskland, takket være en donasjon fra Nina Lindhjem og Jan Oppen Berntsen. Flygelet har fått tilbake sin fantastiske klang, noe forsamlingen ved selvhør kunne konstatere under den lille konserten med Grieg-stykker, framført av pianisten Marius Astrup Thoresen.

Nå kan altså den flotte barokkstua åpnes for publikum. Kostnadene har vært store, men i likhet med prosjektet for øvrig er alle utlegg dekket, slik at Stiftelsen står gjeldfri. Barokkstua representerer en milepæl i Tollerodden-prosjektet, understreket stiftelsens leder Hilde Borgir. Flere rom og stuer er nå restaurert og innredet. Fortsatt gjenstår imidlertid flere etapper før det tradisjonsrike huset på Tollerodden i sin helhet framstår i fordums prakt. Forhåpentlig når entusiastene bak Tollerodden-prosjektet helt i mål i overskuelig framtid.