Skjebneuke for Slottsfjell – dette må skje for å unngå konkurs

Slottsfjell-kreditorene må nøye seg med 10 prosent av det de har til gode. Hvis ikke går festivalen konk.