Sporet opp gamle kirkefigurer

Artikkelen er over 18 år gammel

Larvik kirke inneholder mange kunstskatter. Men det er og mange kunstverk som har forsvunnet i årenes løp. Nå har Else Døvle Andreassen «sporet opp» fire fine fruer av tre som ligger lagret i magasinet på Folkemuseet i Oslo.

DEL
Det dreier seg om fire kvinneskulpturer i full manns-, for ikke å si kvinnehøyde, – 174 centimeter høye – som forestiller de kristne dydene Troen, Håpet, Kjærligheten og Tålmodigheten.

Nyklassistiske
– Figurene er tydelig inspirert av antikkens statuer, rubriseres som nyklassistiske og stammer fra rokokkotidens periode, i midten av 1750-årene, forteller Døvle Andreassen.

Hun er levende opptatt av lokalhistorie, jobber som omviser ved Larvik museum, og ble fascinert av gåten med de forsvunne figurene da hun leste om dem i jubileumsboken «Ett med sin by – Larvik kirke 300 år».

– Figurene i seg selv er godt kjent, påpeker hun. De er omtalt i nevnte verk, og videre avbildet og beskrevet i første bind av Larvik historie. Ja, man vet også at de ble gitt som gave til Nordiska museet i Stockholm i 1875 av kunsthandler W. Gram.

– Men den videre skjebnen til figurene er ukjent, presiserer hun og medgir at hun ble så fascinert av figurene og deres historie at hun hadde lyst til å se dem.

– Jeg planla faktisk å reise til Stockholm ens ærend for å ta skulpturene i øyesyn, men tenkte jeg fikk ringe å sjekke på forhånd.

– Det var lurt, for det viste seg at skulpturene ikke befant seg i Stockholm, men var blitt deponert til Oldsakssamlingen i Oslo allerede i 1971.

På Folkemuseet
– Ved Oldsakssamlingen kunne man imidlertid opplyse at man der kun oppbevarte kirkekunst før reformasjonen, altså før 1537. De fire skulpturene fra Larvik kirke var derfor ekspedert videre til Folkemuseet på Bygdøy.

Men det var ikke bare gjort i en fei å bile inn for å studere skulpturene. De fire kvinnene lå nemlig godt inntullet og stuet vekk i magasiner, og her måtte det forespørsel pr. brev med påfølgende ventetid til før de kunne betraktes.

Etter mye om og men kunne så detektiven fra Larvik reise inn til hovedstaden med kamera og fokusert blikk.

– Museet hadde hentet fram figurene i anledning mitt besøk og de er aldeles praktfulle, forsikrer hun. De er legemsstore, står på sokler, er malt i gråhvitt – antageligvis for å illudere marmor – og har store gullforgylte partier.

– En av dem bærer et barn ved barmen, en annen viser et blottet bryst, en tredje har vært utstyrt med et kors, mens den fjerde er i temmelig sjaber forfatning.

– Uansett må de ha tatt seg fantastisk ut inne i kirken, mener hun og røper at to av skulpturene var plassert ved korskranken, muligens inni de korbuene man ser i dag, og to ved alteret.

Forhistorien
– Kjenner du forhistorien til figurene?
– Det står litt om den i Larviks historie og kirkens jubileumsbok. Skulpturene ble bestilt fra København i 1752. Sannsynligvis av Ferdinand Anton Danneskjold Laurvig. Det var i hvert fall han som var greve på den tiden, fram til 1754.

– Antageligvis er skulpturene bestilt i forbindelse med en større fornyelse av Larvik kirke. I 1752 kom nemlig orgelbygger Hartvig Müller hit for å bygge et nytt orgel til kirken.

– Denne Müller var imidlertid like dyktig som interiørarkitekt og fikk prestens og grevens tillatelse til å «omskape» kirken fullstendig. Man fikk nå nytt alter, altertavle og alterring, samt en fornyelse av korbuen, og altså disse fire skulpturene som er skåret ut av en Mester Rohde i København.

Også det har nemlig sporhunden funnet fram til. Gjennom korrespondanse med danske eksperter.

– Hvorfor forsvant fruene fra kirken?
– Kirken har gjennomgått mange endringer siden den ble bygd i 1677 – for øvrig samtidig med Herregården. En stor restaurering er nevnte fornyelse fra 1750-årene, den neste store kom i 1860. Under ledelse av Christian Henrik Grosch, som tidligere hadde tegnet Oslo Børs, Universitetet i Oslo samt Observatoriet.

– Det var under denne fornyelsen at kirken fikk den nygotiske stilen den har i dag, og at kunsthandler W. Gram kjøpte opp skulpturene. 15 år senere ga han dem videre som gave til Nordiska museet i Stockholm.

325 års jubileum
– Hva akter du å foreta deg med disse funnene?
– I første omgang vil jeg få skulpturene avfotografert på en fagmessig måte. Hvilket må gjøres i regi av Folkemuseet. Men det hadde selvsagt vært voldsomt moro om skulpturene kunne bli skikkelig restaurert og komme hjem til Larvik kirke, om ikke annet på utlån.

– Er det noen sjanse for det?
– Jeg aner ikke. Jeg spurte vedkommende ved Folkemuseet i Oslo om det, men ble henvist til konservatoren, som imidlertid ikke var å treffe akkurat da. En av skulpturene er som nevnt i dårlig forfatning, og det er neppe sannsynlig at den fraktes noen steder slik den er p. t.

– Har du involvert eller tatt kontakt med noen i Larvik kommune eller i Larvik menighet?
– Ikke foreløpig. Men Larvik kirke har sitt 325 års jubileum i år, og hvis man skal ha en eller annen markering i løpet av året, hadde en utstilling av en eller flere av skulpturene i kirken vært midt i blinken, ivrer hun.

Send tekst og bilder «

Fortell om ditt arrangement eller om et arrangement du har vært på. Hjelp oss å være over alt!

Artikkeltags