Hverdag og slit, lengsler og drømmer, kjærlighet og begjær, alt hva vi gjør og tenker blir til selve livet. Levde liv er det som Lillian Wirak Skow med styrke og varme setter ord på i sin nye roman.

«Basert på en sann historie», heter det ofte i introduksjonen på enkelte filmer med «historier fra virkeligheten». Det er på mange måter også en merkelapp som kan klistres på Lillian Wirak Skows nye historiske roman. Igjen har hun hentet bakgrunnsstoffet i sin egen nære slekt - historien til oldefaren og farfaren og deres familier.

Og en sterk historie er det blitt, skildret med innlevelse og varme, en levendegjøring av levde liv. At det er egne slektninger som skildres og bringes til live er egentlig av underordnet betydning. Det kunne vært en hvilken som helst families saga. For det dreier seg først og fremst om fortellingen og fortellerens evne til å begeistre leseren i en roman der faktiske begivenheter og autentiske mennesker er bakgrunnen for diktningen.

Historien starter med oldefaren der han på 1850-tallet ror over Ofotfjorden til enken Elisabeth på gården Virek for å fri. Han får sitt ja. Dermed starter et familieliv med fiskerbondens slitsomme tilværelse, gårdsdrift og lofotfiske, familieforøkelser, lykke og ulykke. De får sin tilmålte del av livets gleder og tragedier, folket på Virek. Skow gir dem kjøtt og blod, skildrer tanker og hendelser slik de kan ha vært, men framfor alt makter hun på en overbevisende måte å gi liv til menneskene fra de gulnede familieportretter.

Første halvdel av boken kretser om livet på gården i Ofoten. Den ene sønnen, Helmer, kan ikke tenke seg et framtidig liv som fiskerbonde. Han blir handelsbetjent i Kabelvåg. Her setter han barn på en kvinne, men i stedet for å gifte seg med henne, følger han drømmen og lengselen om et annet liv. Han tenker seg til Amerika, men ender i Drammen og senere i Kristiania, hvor han etter hvert også danner familie.

Helmers liv byr på oppturer og nedturer. Han bærer på hemmeligheter og skyldfølelse han ikke deler med sine nærmeste. Det blir på mange måter skjebnesvangert. Han søker trøst i flasken og en sommerdag i 1930 makter han ikke lenger livet.

Lillian Wirak Skow skildrer sine forfedre med varme, men også med en stor grad av ærlighet. Ikke minst må det ligge atskillig overveielse bak skildringen av farfaren som til slutt ender livet for eget grep. Det er imidlertid romanen som roman som fenger. Fortelleren fester grepet i leseren med et fengende og lettflytende fortellerspråk - lunt og tidvis lyrisk, men først og fremst engasjerende.

Skows forrige roman - «Størst av alt» - var bygget over samme lest, da med morens slekt som bakgrunn. «Skyld - en familiesaga» er en verdig oppfølger hvor forfatteren nok en gang viser at hun til fulle behersker den historiske romanen som sjanger.

Lillian Wirak Skow er en dyktig historieforteller. Hun gir oss historier noen hver kan kjenne seg igjen i og viser oss at virkeligheten tidvis går den rene diktningen en høy gang, hva styrke og menneskelig drama angår.