Nasjonal teatergave i Bølgens jubileumsår leveres mandag

Mandag kveld har Riksteatrets sjef Tom Remlov valgt seg Larvik som plassen å lansere forestillingen «Helt hekta!». Og da skjer det litt ekstra i byen.