- Det var på bakgrunn av en lørdagsreportasje i ØP at vi ble oppmerksomme på hva som var i ferd med å skje med samlingen, og derfor sendte vi ut noen følere til fylkeskommunen og Thor Heyerdahl videregående for å få i stand et møte og diskutere framtidig forvaltning av denne lokalhistorisk interessante samlingen, forteller Aina Aske ved Larvik museum.

Og fylkeskommunen har svart ved direktør Øyvind Sørensen, som henviser museet til rektor Hallvard Larsen ved Thor Heyerdahl videregående skole, for avtale om videre framdrift i saken.

- Vi ønsker ikke at samlingen skal splittes og spres for alle vinder, at noen bøker selges til antikvariater og resterende bøker havner i nasjonalarkivet i Mo i Rana, påpeker Aske og håper at man kan få til et samarbeid med flere instanser i fylket, slik at samlingen forblir tilgjengelig for framtidige larvikinger.

Nå kan samlingen havne på Pindsle.

Samlingen består av ca 4.900 titler. De eldste bøken stammer fra slutten av 1.500 tallet.

Les mer som samlingen i Østlands-Posten onsdag