Gå til sidens hovedinnhold

Kulturfylket med stor K?


Vestfold og Telemark kulturnettverk er gjort kjent med grunnlagsdokumentet «Tilbudsstrukturen i videregående opplæring» og ser med bekymring på at det her foreligger forslag om reduksjon av antall studieplasser i videregående opplæring innenfor musikk, dans, drama i fylket samtidig som det slås fast at behovet for kompetanse innen fagområdet øker. Våre medlemmer representerer store deler av kulturfrivilligheten, og vi frykter en slik reduksjon vil få store ringvirkninger for både det lokale og regionale kulturlivet. MDD-tilbudet har utviklet seg til kraftsentrum både lokalt og nasjonalt.

Musikk-, dans- og dramalinjene (MDD) i videregående opplæring er viktige, om ikke avgjørende, leverandører av kompetanse til både det profesjonelle og frivillige kulturlivet. Elevene ved MDD er viktige ressurser i det lokale kulturlivet både under skolegang og ofte i lang tid etterpå.

Det er for tiden mye fokus på rekruttering og inkludering av barn og unge i kulturskolen og i det frivillige, samtidig som regjeringen vil styrke praktiske og estetiske fag i skole og barnehage. Man kan spørre seg om hensikten med å drive rekruttering og tiltak blant barn og unge om ikke de som rekrutteres har en mulighet til å gå videre med sin interesse. VGS er bindeleddet mellom oppvekst og fritidsinteresse og et voksent engasjement. Det er på VGS valget om fordypning innen kunst og et profesjonelt engasjement manifesterer seg. De som ikke velger høyere utdanning innen kunst inntar ofte viktige roller i kulturlivet ellers. Kulturskole – VGS – høyere utdanning utgjør en helhetlig utdanningslinje. Ved å redusere tilbudene på VGS-nivå rokker man ved en struktur som er helt avhengig av dette leddet.

Musikk-, dans- og dramalinjene som arbeidsplass gjør det mulig og attraktivt for profesjonelle kunst- og kulturutøvere å bosette seg i området og engasjere seg i det lokale og regionale kulturlivet. Vi har mange nasjonale og internasjonale musikere fra fylket, som vi gjerne løfter frem med stolthet. Mange av disse har vært elever ved MDD og beskriver dette som helt avgjørende for deres kunstneriske utvikling.

Hvis Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være kulturfylket med stor K, trenger man å ta vare på de punktene som skaper ringvirkninger og bygger grunnmuren som kulturen i fylket står på. Derfor oppfordrer vi på det sterkeste å bevare dagens antall plasser ved musikk-, dans- og dramalinjene i fylket.

Kommentarer til denne saken