Kulturhuset Bølgen ser ut til å gå med overskudd på driften i år og driften fikk mye skryt av politikerne i går.

– Men nå må vi ikke tro at vi er i himmelen og at Bølgen skal gå av seg selv. Kutter vi i overføringene nå kommer inntektene til å dette, advarte Hugo Skau Carlsen.

Høyres Bendik Rød Karlsson var helt på linje.

– Bølgen er nærmere en drøm enn et mareritt nå. Det er grunn til å tro at det å drive kulturhus er en læringsprosess. Man lærer hva man kan og ikke kan. Hva man bør og ikke bør. Vi i Høyre ønsker å skape insentiver for rasjonell drift og budsjettdisiplin. Derfor foreslår vi at Bølgen kan beholde overskuddet for å bygge opp egenkapital, sa Rød Karlsson.

Høyre hadde i sakens anledning tatt kontakt med fylkesmannen for å avklare forholdet og svaret er et at det er opp til Bølgens eget styre om de vil beholde pengene eller ikke. Det bekreftet også ordfører Rune Høiseth. (Ap).